ભારતના ટોચના 10 સમૃદ્ધ અબજોપતિઓની યાદી

ભારતના ટોચના 10 સમૃદ્ધ અબજોપતિઓની યાદી, જુઓ ક્યાં અબજોપતિઓનું કેટલામું અને કયું સ્થાન છે? રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ મુકેશ અંબાણીએ એક વર્ષ અગાઉના 13.2 અબજ ડૉલરનો ઘટાડો સહન કર્યા …

Read more

ભારતના ટોચના 05 શિક્ષણ બોર્ડની યાદી

ભારતના ટોચના 05 શિક્ષણ બોર્ડની યાદી, જુઓ ક્યાં શિક્ષણ બોર્ડનું કેટલામું અને કયું સ્થાન છે? ભારતમાં ટોચનું 5 શિક્ષણ બોર્ડ: નમસ્તે, દરેક વ્યક્તિ આજે હું ભારતના ટોચના પાંચ શિક્ષણ બોર્ડ …

Read more