તાજમહેલ અને તેનો ઇતિહાસ ક્યારે અને કોણે બનાવ્યો?

તાજમહેલ અને તેનો ઇતિહાસ ક્યારે અને કોણે બનાવ્યો? મોગલ બાદશાહ શાહજહાં તેની કાર્યક્ષમ વ્યૂહરચનાને કારણે 1628 થી 1658 સુધી ભારત પર શાસન કર્યું. શાહજહાં આર્કિટેક્ચર અને આર્કિટેક્ચરના વિશિષ્ટતા ધરાવતા હતા, …

Read more