જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના, ધોરણ 9 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીને મળશે 25000 સ્કોલરશીપ

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના 2023: Gyan Sadhna Scholarship Yojana 2023: ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રને સરકાર તરફથી ખૂબ જ જરૂરી પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે, કારણ કે વિવિધ સહાય યોજનાઓનો હેતુ શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવાનો છે. આર્થિક રીતે વંચિત પશ્ચાદભૂના વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મદદ કરવા માટે RTE એડમિશન જેવી યોજનાઓ દ્વારા સમર્થન પ્રાપ્ત થાય છે. આ પહેલોમાં નવી રજૂ કરાયેલ જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ યોજના છે, જે ધોરણ 9 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક શિષ્યવૃત્તિ પ્રદાન કરશે.

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના ના સંબંધિત તમામ માહિતી નીચેના વિભાગમાં આપવામાં આવી છે. તેથી, આ લેખને સંપૂર્ણ રીતે વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના 2023 (Gyan Sadhna Scholarship Yojana 2023)

યોજના નુ નામ જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના
લગત વિભાગ શિક્ષણ વિભાગ
લાભાર્થી ધોરણ 8 પાસ વિદ્યાર્થીઓ
સ્કોલરશીપ સહાય ધોરણ 9 થી 10 મા વાર્ષિક રૂ.20000
ધોરણ 11 થી 12 મા વાર્ષિક રૂ.25000
પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની તારીખો 11-5-2023 થી
26-5-2023
પરીક્ષા તારીખ 11-6-2023
સતાવાર વેબસાઇટ www.sebexam.org
પસંદગી પ્રક્રિયા પરીક્ષા દ્વારા

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ (Gyan Sadhana Scholarship)

શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમમાં લેખિત મૂલ્યાંકનના આધારે પસંદગી પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. મહત્વાકાંક્ષી વિદ્યાર્થીઓ જે માપદંડને પૂર્ણ કરે છે તેઓ અરજી સબમિટ કરી શકે છે.

પાત્રતા (Eligibility)

 • જો કોઈ વિદ્યાર્થીએ 8મું ધોરણ પાસ કર્યું હોય અને સરકારી અથવા ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 1 થી 8 સુધીનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હોય, તો તેઓ આ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે.
 • મેં RTE પ્રવેશ યોજના દ્વારા પ્રવેશ મેળવ્યો અને મારું 8મા ધોરણ સુધીનું શિક્ષણ ખાનગી શાળામાં પૂર્ણ કર્યું.

પરીક્ષા ફી (Examination Fee)

શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ માટે જ્ઞાન સાધના એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ પૂર્ણ કરવાની જરૂર પડશે જે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરતી વખતે વિદ્યાર્થીને કોઈ ખર્ચ વિના આવે છે.

સ્કોલરશીપની રકમ વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરાશે

આ સ્કોલરશીપ સીધી જ વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે. સ્કોલરશીપની રકમ વિદ્યાર્થીઓની 80 ટકા હાજરીને આધારે ચૂકવવામાં આવશે. ધોરણ 9થી 12ના અભ્યાસ દરમિયાન કોઈપણ ધોરણમાં વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય, અથવા તો શાળાનું શિક્ષણ છોડી દે, તેમજ વિદ્યાર્થી સામે કોઈ ગંભીર પગલાંઓ લેવામાં આવે તો આ યોજનાનો લાભ મળતો બંધ થઈ જશે.

આ જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના માટે યોજાનાર “જ્ઞાન સાધના પ્રખરતા કસોટી” રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાનું ઠરાવવામાં આવેલ છે. આ કસોટી નીચેની વિગતે યોજવામાં આવશે.

આ કસોટી માટેના આવેદનપત્રો www.sebexam org વેબસાઇટ પર તા.૧૧/૦૫/૨૦૨૩ (બપોરે ૦૩:૦૦ કલાક) થી તા.ર૬/૦૫/૨૦૨૩ (રાત્રીના ૧૨:૦૦ કલાક) દરમિયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમઃ

Gyan Sadhana Scholarship, જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ
Gyan Sadhana Scholarship

કસોટીનુ માળખુ (Structure of the test)

જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ માટે પાત્ર વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી પરીક્ષામાં તેમના પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવશે. પરીક્ષણ નીચે દર્શાવેલ ફોર્મેટને અનુસરશે.

 • પરીક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે, તમારી પાસે 150 મિનિટનો સમય હશે અને પ્રશ્નપત્ર કુલ 120 ગુણનું રહેશે.
 • આ પરીક્ષામાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંને ભાષામાં પ્રશ્નપત્રો ઉપલબ્ધ હશે.
 • વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમની પસંદગીના સંચાર પદ્ધતિ પર ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજીમાં પરીક્ષા આપવાનો પ્રયાસ કરી શકાય છે.
કસોટી પ્રશ્નો ગુણ
MAT બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી 40 40
SAT બૌધ્ધિક યોગ્યતા કસોટી 80 80

સ્કોલરશીપ ની રકમ (Scholarship Amount)

આ કાર્યક્રમ હેઠળ, કટ ઓફ મેરિટ માપદંડોને પૂર્ણ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અનુગામી શિષ્યવૃત્તિ માટે લાયક ઠરશે.

 • ધોરણ 9 અને 10 મા વાર્ષિક રૂ. 20,000 સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર છે.
 • ધોરણ 11 અને 12 મા વાર્ષિક રૂ. 25,000 સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર છે.

જો કોઈ વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય અથવા ધોરણ નવથી બાર સુધી શાળામાંથી પાછો જાય, તો તેને આપવામાં આવતી શિષ્યવૃત્તિ સમાપ્ત કરવામાં આવશે.

આવક મર્યાદા (Income Limits)

આ વિશિષ્ટ શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ માટે આવકની એક નિર્ધારિત મર્યાદા છે.

 • ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે આવક મર્યાદા વાર્ષિક રૂ. 1,20,000
 • શહેરી વિસ્તાર માટે આવક મર્યાદા વાર્ષિક રૂ. 1,50,000

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ યોજના પસંદગી પ્રક્રિયા (Selection Process)

શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમ વિદ્યાર્થીઓની લાયકાતનું મૂલ્યાંકન મુખ્યત્વે તેમની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ પર કરશે.

 • શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે, વિદ્યાર્થીએ ઑનલાઇન ફોર્મ ભરવું આવશ્યક છે.
 • મૂલ્યાંકન પછી, પરીક્ષાના મેરિટ કટઓફ દ્વારા નિર્ધારિત, વચગાળાની લાઇનઅપનું અનાવરણ કરવામાં આવશે.
 • જિલ્લા સ્તરે, વિદ્યાર્થીના દસ્તાવેજોની ચકાસણીને આધીન રહેશે.
 • તે પછી, ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ અને સિલેક્શન લિસ્ટ બંને લોકોને જોવા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે.

પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ (Exam Online Form)

ઈન્ટરનેટ દ્વારા જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, અનુગામી પગલાં અમલમાં મૂકવા આવશ્યક છે.

 • શરૂ કરવા માટે, વ્યક્તિઓએ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડની સત્તાવાર સાઇટ https://www.sebexam.org ની મુલાકાત લેવી પડશે અને જરૂરી ફોર્મ ભરવું પડશે.
 • ઇન્ટરફેસમાં હવે Apply Online ટેબને ટેપ કરો.
 • ઉપલબ્ધ પસંદગીઓમાં જ્ઞાન સાધના પ્રાવીણ્ય કસોટી માટે પસંદ કરો.
 • સંબંધિત ફોર્મમાં વિદ્યાર્થીના Aadhar UDI નંબરને કી કરીને, વિદ્યાર્થીને લગતી તમામ સંબંધિત વિગતો સરળતાથી મેળવી શકાય છે.
 • આગળ, બાકીની બધી જરૂરી વિગતો પૂરી પાડવાનું સુનિશ્ચિત કરો અને અત્યંત ધ્યાન સાથે વિદ્યાર્થીનો ફોટો અને સહી જોડો.
 • પુષ્ટિકરણ માટે આગળ વધતા પહેલા તમારા ફોર્મની ચોકસાઈની ખાતરી કરો.
 • આ ફોર્મ છાપો.

Important Links

જ્ઞાન સાધના પ્રખરતા કસોટી નોટીફીકેશન PDF અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન ફોર્મ LINK અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s

જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ યોજના ફોર્મ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ: 26-5-2023

જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ યોજના દ્વારા કેટલી શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે?

ધોરણ 9 થી 10 મા વાર્ષિક રૂ.20000 અને ધોરણ 11 થી 12 મા વાર્ષિક રૂ.25000

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપGyan Sadhna Scholarship Yojana 2023 સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.