ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 24-06-2023

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી : ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર ભરતીની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. BEL સંબંધિત પોસ્ટમાં BE/ B.Tech/ MBA/ MSW ડિગ્રી ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઑનલાઇન અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો છેલ્લી તારીખ પહેલાં BEL નોકરીઓ 2023 માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી

જોબ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ
સૂચના નં.
પોસ્ટ વિવિધ
ખાલી જગ્યાઓ 205
જોબ સ્થાન ભારતમાં ગમે ત્યાં
જોબનો પ્રકાર કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઇન

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતીની વિગતો

BEL ભરતી 2023 માં પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરની ખાલી જગ્યા શોધી રહેલા જોબ સીકર્સ માટે સારી તક. વર્તમાન ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડની ખાલી જગ્યાઓની સૂચના મુજબ, કુલ 205 જગ્યાઓ છે.

BEL ભરતી પરીક્ષાની તારીખો

છેલ્લી તારીખ 24-6-2023

BEL ખાલી જગ્યા વિગતો

 • તાલીમાર્થી ઈજનેર
 • પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી માટે પાત્રતા માપદંડ

 • 4 વર્ષ પૂર્ણ-સમય B.Sc (Engg.)/BE/B. કોઈપણ AICTE માન્ય સંસ્થા/યુનિવર્સિટીમાંથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન/ટેલિકમ્યુનિકેશન/કોમ્યુનિકેશન/ઈલેક્ટ્રિકલ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વિષયોમાં ટેક એન્જિનિયરિંગ કોર્સ

BEL તાલીમાર્થી ઈજનેર/અધિકારી/પ્રોજેક્ટ ઈજનેર પગાર/પગાર ધોરણ

 • તાલીમાર્થી ઈજનેર – હું 2 વર્ષની પ્રારંભિક અવધિ માટે રોકાયેલ હોઈશ, જે પ્રોજેક્ટની જરૂરિયાત અને વ્યક્તિગત કામગીરીના આધારે વધુમાં વધુ એક વર્ષ (મહત્તમ કાર્યકાળ 3 વર્ષ) સુધી વધારી શકાય છે. ઉમેદવારોને રૂ.નું એકીકૃત મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવશે. 30,000/- 1લા વર્ષ માટે દર મહિને, રૂ. 35,000/- બીજા વર્ષ માટે અને કરારના વિસ્તરણની સ્થિતિમાં રૂ. 40,000/- ત્રીજા વર્ષ માટે
 • પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર – હું 3 વર્ષના પ્રારંભિક સમયગાળા માટે રોકાયેલું રહીશ, જે પ્રોજેક્ટની જરૂરિયાત અને વ્યક્તિગત કામગીરીના આધારે મહત્તમ એક વર્ષ (મહત્તમ કાર્યકાળ 4 વર્ષ) સુધી લંબાવી શકાય છે. ઉમેદવારોને રૂ.નું એકીકૃત મહેનતાણું ચૂકવવામાં આવશે. 40,000/- 1લા વર્ષ માટે દર મહિને, રૂ. 45,000/- બીજા વર્ષ માટે, રૂ. 50,000/- ત્રીજા વર્ષ માટે અને કરારના વિસ્તરણની સ્થિતિમાં રૂ. 55,000/- ચોથા વર્ષ માટે.

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતીની પસંદગી પ્રક્રિયા

 • જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરતા ઉમેદવારોને લેખિત પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવશે જે 85 ગુણ માટે હશે.
 • જે ઉમેદવારો લેખિત પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને 1:5 ના ગુણોત્તરમાં ખાલી જગ્યાઓના આધારે ઇન્ટરવ્યુ (કેટેગરી મુજબ) માટે બોલાવવામાં આવશે. ઇન્ટરવ્યુ માટે 15% વેઇટેજ ફાળવવામાં આવશે.
 • સામાન્ય/EWS/OBC માટે લેખિત કસોટી અને ઇન્ટરવ્યુમાં લઘુત્તમ લાયકાતના ગુણ 35% અને SC/ST/PwBD માટે 30% છે.
 • લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુનું સ્થળ બેંગલુરુ હશે.

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડમાં ભરતી અરજી ફી

 • તાલીમાર્થી ઈજનેર-I : જનરલ, EWS અને OBC ઉમેદવારોએ રૂ. 177/- (અરજી ફી- રૂ. 150/- વત્તા 18% GST) ની રકમ મોકલવી જરૂરી છે.
 • પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર-I : સામાન્ય, EWS અને OBC ઉમેદવારોએ રૂ.ની રકમ મોકલવાની જરૂર છે
  . 472/- (અરજી ફી-રૂ. 400/- વત્તા 18% GST)
 • PWD, SC અને ST કેટેગરીના ઉમેદવારોને અરજી ફીની ચુકવણીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
 • ચુકવણી મોડ : એસબીઆઈ કલેક્ટ દ્વારા એપ્લિકેશન ફી મોકલવાની જરૂર છે.

ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી

 1. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો નીચેની લિંક પર ઓનલાઈન ફોર્મ અરજી કરી શકે છે.

એપ્લિકેશનની હાર્ડ કોપી સાથે જોડવાના અને વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજો:

 • ઓનલાઈન અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ.
 • ફી ચુકવણી ચલણ લાગુ પડે છે.
 • ઉંમરના પુરાવાના સમર્થનમાં મેટ્રિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક માટે બોર્ડ દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર/માર્કસ શીટ.
 • શૈક્ષણિક લાયકાતોના સમર્થનમાં તમામ પ્રમાણપત્રો (મેટ્રિક / ધોરણ X થી શરૂ કરીને).
 • CGPA/DGPA/OGPA અથવા લેટર ગ્રેડને ટકાવારી ગુણ અને પુરસ્કૃત વર્ગમાં રૂપાંતરિત કરવા માટેનું રૂપાંતર સૂત્ર, જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં યુનિવર્સિટી/સંસ્થા દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રમાણિત.
 • નવીનતમ OBC પ્રમાણપત્રની નકલ / SC/ST/EWS પ્રમાણપત્રની નકલ. (ઓબીસી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર સાથે 01.10.2019 અથવા તે પછીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું જોઈએ.
 • વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર, જો ઉમેદવાર PWD શ્રેણીનો હોય.
 • PSU/સરકારી/અર્ધ-સરકારી અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમોમાં નોકરી કરતા હોય તો ‘ના વાંધા પ્રમાણપત્ર’.
 • અનુભવ પ્રમાણપત્ર/ઓ: અગાઉના/વર્તમાન એમ્પ્લોયર તરફથી લાયકાત પછીના કાર્ય અનુભવ પ્રમાણપત્ર/ઓ. જ્યાં વર્તમાન એમ્પ્લોયમેન્ટ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવતું નથી, ત્યાં વર્તમાન નિમણૂકની ઑફર
  , કર્મચારી આઈડી પ્રૂફ અને નવીનતમ પેસ્લિપ ફરજિયાતપણે જોડવી જોઈએ.
 • પાસપોર્ટ સાઇઝના બે રંગીન ફોટોગ્રાફ્સ.
 • અન્ય કોઈપણ પ્રમાણપત્રો/પ્રસંશાપત્રો તેઓ પસંદગી સમિતિ સમક્ષ મૂકવા ઈચ્છે છે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચે.

Impotant Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,Gujjuonline

SSB ભરતી 2023, છેલ્લી તારીખ : 18-06-2023

10 પાસ માટે GSRTC અમદાવાદમાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

IBPS ગ્રામીણ બેંકમાં ભરતી

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભરતી

ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન ગાંધીનગરમાં ભરતી

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ BEL માં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.