ઘરે બેઠા આધારકાર્ડ માં સુધારો તમારું નામ, એડ્રેસ, જન્મ તારીખ, જાતિ વગેરે

શું તમારે આધાર કાર્ડ માં સુધારો કરવો છે? હવે તમે ઘરે બેઠા Aadhar Card માં સુધારો કરી શકો છો. ઓનલાઇન તમારી જાતે આધારકાર્ડ માં સુધારો …

Read More

પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો, Pan Card Aadhar Card Link

પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો, નહીંતર થશે 10000 દંડ

ઓનલાઈન પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો: આ પોસ્ટમાં અમે તમને તમારા Pan Card Aadhar Card Link કરવાના પગલાંઓ વિશે માર્ગદર્શન આપીશું. તમામ નાગરિકોએ 31 મી માર્ચ …

Read More

પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો અહીંથી

પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો અહીંથી

આધાર પાનકાર્ડ લિંક સ્ટેટસ ચેક: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો: ઈન્કમ ટેક્સ ઓફ ઈન્ડિયાએ આધાર પાન લિંકને લઈને એક જાહેરાત …

Read More