ઘરે બેઠા આધારકાર્ડ માં સુધારો તમારું નામ, એડ્રેસ, જન્મ તારીખ, જાતિ વગેરે

શું તમારે આધાર કાર્ડ માં સુધારો કરવો છે? હવે તમે ઘરે બેઠા Aadhar Card માં સુધારો કરી શકો છો. ઓનલાઇન તમારી જાતે આધારકાર્ડ માં સુધારો …

Read More

પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો અહીંથી

પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો અહીંથી

આધાર પાનકાર્ડ લિંક સ્ટેટસ ચેક: પાનકાર્ડ સાથે આધારકાર્ડ લિંક છે કે નહિ તે ચેક કરો: ઈન્કમ ટેક્સ ઓફ ઈન્ડિયાએ આધાર પાન લિંકને લઈને એક જાહેરાત …

Read More

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર : તાજેતરમાં જ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાઓ લેવાઈ હતી, જેના પરિણામોને લઈને શિક્ષણ બોર્ડે …

Read More

આધારકાર્ડ અને પાનકાર્ડ લિંક કરવાની તારીખ

આધારકાર્ડ અને પાનકાર્ડ લિંક કરવાની તારીખ લંબાવામાં આવી…

આધારકાર્ડ અને પાનકાર્ડ લિંક કરવાની તારીખ લંબાવવામાં આવી: કેન્દ્ર સરકારે કરદાતા માટે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) ને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ લંબાવી છે. …

Read More