ડોક્ટર કેવી રીતે બનવું?

ડોક્ટર કેવી રીતે બનવું? ડોક્ટર કેવી રીતે બનવું (ડોક્ટર કેવી રીતે બનવું) હેલો, આજે આપણે એક સફળ ડોક્ટર કેવી રીતે બની શકે છે, ડોક્ટર બનવા …

Read More

12 પછી આઈએએસ માટે કેવી રીતે તૈયારી કરવી? શું 12 મા ધોરણ પછી આઈએએસ અધિકારી બનવાનું શક્ય છે?

12 મા પછી આઈએએસ માટેની તૈયારી કેવી રીતે કરવી? શું 12 મા ધોરણ પછી આઈએએસ અધિકારી બનવાનું શક્ય છે? શું 12 મા ધોરણ પછી આઈએએસ અધિકારી …

Read More

Gujarat Gyan Guru Quiz

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધાનું રીજલ્ટ જાહેર @g3q.co.in

નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધાનું રીજલ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે. Gujarat Gyan Guru Quiz result જોવા ની લિંક g3q.co.in છે.  G3q ક્વિઝ પરિણામ 2022 …

Read More

gseb-class-12-repeat-exam-result-declared

GSEB ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર

GSEB ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર : ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ગત જુલાઇ માસમાં લેવાયેલી ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ તથા સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુનિયાદી પ્રવાહ …

Read More