મોબાઇલ ફોનના ફાયદા અને ગેરફાયદા.

મોબાઇલ ફોનના ફાયદા અને ગેરફાયદા. તમે ક્યારેય વિદ્યાર્થીઓ માટે મોબાઇલ ફોનના ફાયદા અને ગેરફાયદા વિશે વિચાર્યું છે? હું એવું નથી માનતો, કારણ કે આપણી પાસે આ તકનીકી વિશ્વમાં મોબાઇલ ફોનના …

Read more

હાર્ડ ડિસ્ક શું છે

હાર્ડ ડિસ્ક એટલે શું છે તમારી બધી માહિતી કમ્પ્યુટરમાં  સંગ્રહિત છે? હાર્ડ ડિસ્ક શું છે? હાર્ડ ડિસ્કની સંપૂર્ણ વિગતો જાણો. હાર્ડ ડ્રાઇવ? આની શું જરૂર છે? વાંચો અને જાણો, સરળ …

Read more

Olx અને Quikr થી પૈસા કેવી રીતે કમાવવા

 ઓલ્ક્સ અને ક્વિકર થી પૈસા કેવી રીતે બનાવશો? મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારતમાં તમારી જૂની ચીજવસ્તુ ઓલક્સ અને ક્વિકર વેચવા માટે બે લોકપ્રિય પ્લેટફોર્મ છે પરંતુ શું તમે …

Read more