7 પાસ માટે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 19-06-2023

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી @ cugujarat.ac.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં 07 પાસ માટે ડ્રાઈવર, પટાવાળા, ક્લાર્ક તથા અન્ય પદ પર ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી

સંસ્થાનું નામચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી
પોસ્ટનું નામવિવિધ
નોકરીનું સ્થળગાંધીનગર, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ31 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ31 મે 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ06 જૂન 2023 તથા 19 જૂન 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક@ cugujarat.ac.in

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી મહત્વની તારીખ

મિત્રો, આ ભરતીની નોટિફિકેશન ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ઘ્વારા 31 મે 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 31 મે 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ અમુક પોસ્ટ માટે 06 જૂન 2023 તથા અમુક પોસ્ટ માટે 19 જૂન 2023 છે. જેથી અમારી તમને વિનંતી છે કે આ ભરતીની તમામ જાહેરાત ધ્યાનથી વાંચી શક્ય હોય એટલું જલ્દી અરજી કરી દેવી.

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર દ્વારા ડ્રાઈવર, મેન્ટેનન્સ સુપરવાઇઝર, પટાવાળા/હમાલ, લાયબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ, તપોવન અને શિશુ પરામર્શ કાઉન્સેલર, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક, રિસેપ્શનિસ્ટ, પ્રિ-પ્રાઈમરી ટીચર, ગ્રાફિક ડિઝાઈનર, સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટ, ઈલ્યુસ્ટ્રેટર, રિસર્ચ એડવાઈઝર-ફેસીલીટેટર, સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસ્ટની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી પગારધોરણ

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ ઉમેદવારને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકવવામાં આવશે તેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

પોસ્ટનું નામખાલી જગ્યા
ડ્રાઈવરરૂપિયા 15,000
મેન્ટેનન્સ સુપરવાઇઝરરૂપિયા 15,000
પટાવાળા/હમાલરૂપિયા 12,000
લાયબ્રેરી આસિસ્ટન્ટરૂપિયા 25,000
તપોવન અને શિશુ પરામર્શ કાઉન્સેલરરૂપિયા 25,000
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટરૂપિયા 20,000
ક્લાર્કરૂપિયા 15,000
રિસેપ્શનિસ્ટરૂપિયા 20,000
પ્રિ-પ્રાઈમરી ટીચરરૂપિયા 17,000
ગ્રાફિક ડિઝાઈનરરૂપિયા 35,000
સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટરૂપિયા 25,000
ઈલ્યુસ્ટ્રેટરરૂપિયા 20,000
રિસર્ચ એડવાઈઝર-ફેસીલીટેટરરૂપિયા 40,000
સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસ્ટરૂપિયા 25,000

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી લાયકાત

મિત્રો, CUG ગાંધીનગરની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે તમામ પોસ્ટની શેક્ષણિક લાયકતા 07 પાસ, 12 પાસ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જેથી લાયકાત સંબંધી તમામ માહિતી જાહેરાતમાં જોઈ લેવા વિનંતી.

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

સીયુજી ગાંધીનગર ની આ ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે. સંસ્થા ઈચ્છે તો ઉમેદવારની પસંદગી મેરીટ/લેખિત પરીક્ષા/સ્કિલ ટેસ્ટ કે અન્ય કોઈ માધ્યમ ના આધારે પણ કરી શકે છે. ઉમેદવારની પસંદગી 11 માસના કોન્ટ્રાકટ ઉપર કરવામાં આવશે.

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી કુલ ખાલી જગ્યા

CUG ગાંધીનગર ની આ ભરતીમાં કઈ પોસ્ટ માટે કેટલી જગ્યા ખાલી છે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામખાલી જગ્યા
ડ્રાઈવર02
મેન્ટેનન્સ સુપરવાઇઝર01
પટાવાળા/હમાલ07
લાયબ્રેરી આસિસ્ટન્ટ01
તપોવન અને શિશુ પરામર્શ કાઉન્સેલર02
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ03
ક્લાર્ક03
રિસેપ્શનિસ્ટ01
પ્રિ-પ્રાઈમરી ટીચર04
ગ્રાફિક ડિઝાઈનર01
સિસ્ટમ મેનેજર કમ એનાલિસ્ટ01
ઈલ્યુસ્ટ્રેટર01
રિસર્ચ એડવાઈઝર-ફેસીલીટેટર01
સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસ્ટ01

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • સહી
 • તથા અન્ય જરૂરી પુરાવાઓ

ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • આ ભરતીમાં ડ્રાઈવર, મેન્ટેનન્સ સુપરવાઇઝર તથા પટાવાળા/હમાલની પોસ્ટ પર ઓફલાઈન માધ્યમથી અરજી કરવાની રહેશે જેની છેલ્લી તારીખ 06 જૂન 2023 છે. જયારે અન્ય તમામ પોસ્ટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે જેની છેલ્લી તારીખ 19 જૂન 2023 છે.
 • હવે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરની સત્તાવાર વેબસાઈટ @ cugujarat.ac.in પર જઈ Career સેકશન માં જાવ તથા રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.
 • હવે આઈડી પાસવર્ડ મદદથી Login કરો તથા તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તે પોસ્ટ પાસે આપેલ Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચે.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત (જાહેરાત-1)અહીં ક્લિક કરો
નોકરીની જાહેરાત (જાહેરાત-2)અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહીં ક્લિક કરો
ઈગુજરાતી હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,Gujjuonline

ભારતીય શિક્ષક શિક્ષણ સંસ્થા ગાંધીનગરમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 21-06-2023

મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 04-06-2023

ઈન્ડિયન નેવીમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 15-06-2023

સરકારી ફોટો લિથો પ્રેસમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 10-06-2023

ગુજરાતના 17 જિલ્લામાં ખેતી બેંકમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 05-06-2023

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment