મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના । Mahila Samriddhi Yojana (MSY)

Are You Finding For Mahila Samriddhi Yojana (MSY) | શું તમે મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના શોધી રહ્યાં છો?  Here we are providing Mahila Samriddhi Yojana.અહીંથી મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (MSY) વિશેની માહિતી તેમજ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના નું વ્યાજદર કેલ્ક્યુલેટર જણાવીશું.

મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના નો લાભ કોને મળશે ? કેવી રીતે લાભ મેળવી શકાશે? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? તેની વિગતે માહિતી આ આર્ટિકલમાં આપવામાં આવી છે. જે નીચે મુજબ છે.

About of Mahila Samriddhi Yojana | મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના એ ગુજરાત સરકાર દ્વારા મહિલાઓના આર્થિક વિકાસ માટે બહાર પાડવામાં આવેલી યોજના છે. આ યોજના દ્વારા મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

મહિલાઓને પોતાનો નાનો વ્યવસાય શરૂ કરી શકે અને આર્થિક રીતે પગભર બની શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા(Mahila samrudhdhi Yojna) મહિલા સમૃધ્ધિ યોજના (ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ) હેઠળ સહાય આપવામાં આવે છે. મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના એ એક સરકારી યોજના છે. મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના, તથા મહિલા સ્વાવલંબન યોજનાઓ દ્વારા મહિલાઓને લોન આપવામાં આવે છે.

પરંતુ આ યોજનાનો હેતુ મહિલા Entrepreneur કે જે પછાત અથવા ગરીબ પરિવાર માંથી આવે છે. તેમને આર્થિક લાભ આપવાનો છે. આ યોજના સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રાલય હેઠળ રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ નાણા અને વિકાસ નિગમ (NBCFDC) ના ભાગ રૂપે શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, સરકાર મહિલા એંટરપીન્યોરને સીધા અથવા સ્વ-સહાય જૂથો (SHGs) દ્વારા માઈક્રો-ફાઇનાન્સ પ્રદાન કરે છે.

Table of Mahila Samriddhi Yojana (MSY) | મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

યોજના નું નામ મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના
સહાય ૧.૨૫ લાખ ની 4% નાં સાદા વ્યાજે લોન
રાજ્ય ગુજરાત
ઉદ્દેશ પછાત વર્ગોની મહિલાઓ માટે સ્વરોજગારી ઉભી કરવા માટે
લાભાર્થી સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગની મહિલાઓ
અરજી નો પ્રકાર ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
સંપર્ક ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનો સંપર્ક કરવો.

Agenda of Mukhymantri Mahila Samriddhi Yojana | મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

 • પછાત વર્ગોની મહિલાઓ માટે સ્વરોજગારી ઉભી કરવા માટેની લઘુસ્તરીય ધિરાણ યોજના
 • આ યોજના અંતર્ગત મહિલા લાભાર્થીએ પોતાની પસંદગીનો ધંધો શરુ કરી શકશે.

Eligibility Criteria for Mahila Samriddhi Yojana (MSY) | મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

આ યોજના એવી મહિલાઓને લાભ મળશે કેજે ગરીબી રેખા હેઠળ આવે છે. આ યોજનાનો ભાગ બનવા માટે આવી મહિલા માટેની પાત્રતાની જરૂરિયાતો નીચે દર્શાવેલ છે.

 • યોજના હેઠળ લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ છે.
 • અરજદારની મહત્તમ વાર્ષિક કૌટુંબિક આવક રૂ. ત્રણ લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • અરજદારો સ્વ-સહાય જૂથો (SHGs) નો ભાગ હોઈ શકે છે. જ્યાં ઓછામાં ઓછા 60% સભ્યો પછાત વર્ગના હોવા જોઈએ અને બાકીના 40% અન્ય નબળા વર્ગો જેવા કે શારીરિક રીતે વિકલાંગ મહિલાઓ, લઘુમતી, એસસી, એસટી વગેરેમાંથી હોવા જોઈએ.

Document Required For Mahila Samriddhi Yojana | મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (MSY)

આ યોજનાનો હેતુ લાયક મહિલાઓને ઝડપી અને સરળ ધિરાણ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ કરવાનો છે. તેથી, MSY હેઠળ દસ્તાવેજીકરણ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સામાન્ય છે. ધિરાણકર્તાઓ દ્વારા જરૂરી મોટાભાગના દસ્તાવેજો એ મૂળભૂત KYC દસ્તાવેજો છે. આ યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની સૂચિ નીચે આપેલ છે.

 • ઓળખ પુરાવો
 • સરનામાનો પુરાવો
 • SHG સભ્યપદ ID
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર, જો લાગુ હોય તો
 • બેંક ખાતાની વિગતો
 • સક્ષમ અધિકારી તરફથી આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • આધાર કાર્ડ
 • તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ્સ

(MSY) મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના મહત્વના દસ્તાવેજો

 • અરજદારની આવકનો દાખલો
 • અરજદારની જાતિનો દાખલો
 • રહેઠાણનો પુરાવો (આધાર કાર્ડ, વીજળી બિલ વગેરે)
 • વ્યવસાય માટે દૃષ્ટાંત
 • બેંક પાસબુકના પ્રથમ પૃષ્ઠની નકલ

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજનાની ધિરાણ આપનારી સંથ્થાઓ

આ યોજનામાં ધિરાણ આપનારી સંથ્થાઓ દ્વારા મહિલા સાહસિકોને તેમના પોતાના વ્યવસાય સાહસો શરૂ કરવા સક્ષમ બનાવવા માટે માઇક્રોફાઇનાન્સનું વિતરણ કરે છે. આ યોજના દ્વારા ધિરાણ આપનારી સંથ્થાઓ નીચે દર્શાવેલ છે.

 • સ્ટેટ ચેનલાઇઝિંગ એજન્સીઓ (એસસીએ)
 • પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેંકો (RRBs)
 • રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો

Mahila Samriddhi Yojana । મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજનાની વિશેષતાઓ અને લાભો

 • આ યોજનાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, ઘણી મહિલાઓને તેમના વ્યવસાયિક સાહસો માટે માઇક્રોફાઇનાન્સમાં મદદ કરી છે.
 • આ યોજનાની વિવિધ વિશેષતાઓ અને લાભો જે તેને મહિલા એંટરપીન્યોર માટે ખૂબ જ આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે તેનો નીચે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

Loan amount For Mukhymantri Mahila Samriddhi Yojana (MSY) । મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

આ યોજના હેઠળની લોન સ્વ-સહાય જૂથો (SHGs) દ્વારા અથવા સીધા લાભાર્થીઓને આપવામાં આવે છે. SHG દીઠ યોજના હેઠળ વિતરિત કરાયેલ લોનની માત્રા મહત્તમ રૂ. 15,00,000 અને પ્રતિ લાભાર્થી વધુમાં વધુ રૂ. 1,00,000 છે. ઉપરાંત, SHG માટે અંતર્ગત શરત એ છે કે પ્રતિ જૂથ 20 સુધી મર્યાદિત સભ્યોની સંખ્યા હોવી જરૂરી છે. ધિરાણકર્તા દ્વારા મહત્તમ લોન પ્રોજેક્ટ ખર્ચના મહત્તમ 95% સુધી મર્યાદિત છે.

Mahila Samriddhi Yojana Calculator

આ યોજના હેઠળ વ્યાજનો દર ખૂબ જ નજીવો છે. યોજના હેઠળ લોન પર વસૂલવામાં આવતા વ્યાજની પેટર્ન નીચે આપેલી છે.

મહત્વના મુદા વ્યાજ દર
NBCFDC થી ધિરાણકર્તા ભાગીદાર સુધી 1%
ધિરાણકર્તા ભાગીદારથી લાભાર્થી સુધી 4%

Tenure For Mukhymantri Mahila Samriddhi Yojana (MSY)

આ યોજના હેઠળ લોનની ચુકવણીની મુદત મહત્તમ 48 મહિના અથવા 4 વર્ષ સુધીની છે. આ સમયગાળો મહત્તમ 6 મહિનાના મોરેટોરિયમ સમયગાળાનો સમાવેશ કરે છે.

Benefits of  Mukhymantri Mahila Samriddhi Yojana । મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (MSY)

 • તે મહિલા સાહસિકોને આત્મનિર્ભર બનવાની તક આપે છે.
 • સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત પરિવારોના ઉત્થાન માટે સક્ષમ બનાવે છે.
 • ખાસ કેટેગરીમાં પણ મહિલાઓમાં રોજગારની તકોનું નિર્માણ સુનિશ્ચિત કરે છે.
 • ન્યૂનતમ દસ્તાવેજીકરણ અને સરળ એપ્લિકેશન પ્રક્રિયા તેને અત્યંત સુલભ બનાવે છે.

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના માટે સંપર્ક વિગતો । Contact details for Mahila Samriddhi Yojana

અરજી પ્રક્રિયાને લગતી કોઈપણ વિગતો માટે અથવા અરજદારની યોગ્યતા, ચેનલના ભાગીદારો, SGHs વગેરે જેવી યોજના સંબંધિત કોઈપણ અન્ય વિગતો માટે, તેઓ નીચેની સંપર્ક ચેનલો પર NBCFDCનો સંપર્ક કરી શકે છે.

Toll Free Number 18001023399
(સોમવારથી શુક્રવાર સુધી
સવારે 10 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)
અન્ય ટેલિફોન નંબર +911145854400

મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના માટે અરજી ફોર્મ ભરવા માટેની માહિતી

 • યોજના હેઠળ લોન મેળવવા માટેની અરજી પ્રક્રિયા વેબસાઇટ પર વિગતવાર છે.
 • અરજી ફોર્મ ચેનલ પાર્ટનર્સ પર મેળવી શકાય છે
 • તે ચેનલ પાર્ટનરની ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફિસમાં સબમિટ કરવાનું રહેશે જ્યાં અરજદાર રહે છે.
 • અરજી ફોર્મ તમામ સંબંધિત વિગતો તેમજ જો જરૂરી હોય તો વ્યવસાય અને તાલીમની આવશ્યકતાઓની વિગતો સાથે યોગ્ય રીતે ભરવાનું રહેશે.
 • અરજીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે અરજદારે અરજી ફોર્મ સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો પણ સબમિટ કરવાના રહેશે.
 • વેબસાઈટ પર રજીસ્ટ્રેશન કરીને પણ અરજી ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકાય છે.
 • ત્યારપછી અરજી રાજ્ય/જિલ્લાના સંબંધિત ચેનલ પાર્ટનરને મોકલવામાં આવશે જેમાં અરજદાર રહે છે.
 • ચેનલ પાર્ટનર ત્યારબાદ અરજી પ્રક્રિયા સંબંધિત વધુ વિગતો માટે અરજદારનો સંપર્ક કરશે.

Important Link

મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (MSY) અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના વધુ સમાચારો વાંચો અહી કલીક કરો
મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના વિગતો ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરો
વધુ માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો

FAQ of Mahila Samriddhi Yojana । મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના (MSY) માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

1. મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના શું છે?

જવાબ : મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના એ એક લઘુ ધિરાણ યોજના છે. સમાજના ગરીબી રેખા (BPL) વિભાગ અથવા પછાત વર્ગની મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકોને લોન આપે છે.

2. આ યોજના હેઠળ ઉપલબ્ધ મહત્તમ રકમ શું છે?

જવાબ : આ યોજના હેઠળ લોનની ચુકવણીની મુદત મહત્તમ 48 મહિના અથવા 4 વર્ષ સુધીની છે. આ સમયગાળો મહત્તમ 6 મહિનાના મોરેટોરિયમ સમયગાળાનો સમાવેશ કરે છે.

3. મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ કાર્યકાળ શું છે?

જવાબ : યોજના હેઠળનો કાર્યકાળ 4 વર્ષનો છે.

4. યોજના હેઠળ વ્યાજ દર શું છે?

જવાબ : સ્કીમ હેઠળ વ્યાજનો દર SCA માટે 1% અને લાભાર્થીઓ માટે 4% છે.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.