નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના | Net House Structure Sahay Yojana

Are You Looking for Net House Structure Sahay Yojana @ ikhedut.gujarat.gov.in | શું તમે નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના વિષે પુરી જાણકારી બતાવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિંનતી.

નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના : @ ikhedut.gujarat.gov.in બાગાયતી પાકોમાં વાતાવરણ ખૂબ અસર થાય છે. આ માટે સરકાર દ્વારા નેટહાઉસને પ્રોત્સાહન આપવા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

ચોકકસ પ્રકારનું માળખુ કે જેને પારદર્શક અથવા અર્ધપારદર્શક ઢાંકણથી ઢાંકી અંદરનું વાતાવરણ નિયમન કરી કમોસમમાં શાકભાજી, ફૂલો તથા ધરૂ તૈયાર કરવાના વૈજ્ઞાનિક અભિગમને ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસ કહેવામાં આવે છે.

Table of Net House Structure Sahay Yojana

યોજનાનું નામ નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂતને નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય પૂરી પાડવા
વિભાગનું નામ બાગાયતી વિભાગ
ક્યા લાભાર્થીઓને સહાય મળે? ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂત મિત્રો
શું સહાય મળે?  પ્રતિ ચો.મી  રૂ.710/- અને પહાડી વિસ્તાર માટે ચો.મી રૂ.816/-પ્રતિ ચો.મી અથવા ખેડુતને 50 ટકા સહાય
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in
અરજીની પદ્ધતિ ઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/05/2023

નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના વિષે ટૂંકમાં માહિતી

આજકાલના સમય દરમ્યાન સાનુકૂળ વાતાવરણ રહેતુ નથી. પ્રતિકૂળ હવામાન જેમ કે વધારે ઠંડી-ગરમી, તીવ્ર પ્રકાશ, અતિ વરસાદ કે પાણીની ખેંચ, હિમવર્ષા, ભારે પવન તેમજ રોગ – જીવાતનો ભયંકત ઉપદ્રવ જેવા પરિબળોને નિયંત્રિત કરવા ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસ આર્શિવાદરૂપ છે.

આ માટે સરકાર દ્વારા યોજના ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં Support Scheme for Net House Cylindrical Structure in Gujarat શું છે? તેની માહિતી મેળવીશું. નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના હેઠળ શું શું લાભ મળે? કેવી રીતે અરજી કરી શકાય? અને તેના માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તે તમામ માહિતી મેળવીશું.

Purpose of Net House Structure Sahay Yojana

નેટહાઉસ પધ્ધતિમાં તમે પ્રતિકૂલ વાતાવરણમાં પણ વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકો છો. સરકાર દ્વારા નેટહાઉસ પધ્ધતિ દ્વારા ખેતી કરવા માટે યોજના બનાવવામાં આવી છે. આ યોજનાનો હેતુ એ ખેડૂતને નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે સહાય પૂરી પાડવાનો છે.

નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના પાત્રતા અને નિયમો

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજનાની કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે  નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનામાં સામાન્ય,અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ખેડૂત એક જ વખત લઈ શકશે.
 • ખેડૂતને નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ બેઝ- MIDHની ગાઇડ્લાઇન મુજબ એમ્પેનલ થયેલ કંપનીઓ દ્વારા બનાવવાનું રહેશે તેમજ નક્કી થયેલ ધારા ધોરણો માન્ય રહેશે.
 • લાભાર્થી દીઠ 2 હે. ની મર્યાદામાં રાજય સરકારશ્રીની વધારાની પુરક સહાય સામાન્ય ખેડુતને ૧૫ ટકા જયારે દેવીપૂજક લાભાર્થીને ૨૫ ટકા સહાય મળવા પાત્ર છે.
 • લાભાર્થી દીઠ 2 હે. ની મર્યાદામાં સહાય મળવા પાત્ર છે.
 • લાભાર્થી દીઠ વધુમાં વધુ 4૦૦૦ ચો.મી. ની મર્યાદામાં સહાય મળવા પાત્ર છે.

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભો

આ યોજના હેઠળ દરેક જ્ઞાતિઓને સમાન લાભ આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

અનુસુચિત જાતિના  ખેડૂતો માટે અનુસુચિત જાતિના ખેડૂત માટે નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે પ્રતિ ચો.મી  રૂ.710/- અને પહાડી વિસ્તાર માટે ચો.મી રૂ.816/-પ્રતિ ચો.મી અથવા ખેડુતને ૫૦ ટકા સહાય મળવા પાત્ર છે.
અનુસુચિત જનજાતિના  ખેડૂતો માટે અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂત માટે નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે પ્રતિ ચો.મી  રૂ.710/- અને પહાડી વિસ્તાર માટે ચો.મી રૂ.816/-પ્રતિ ચો.મી અથવા ખેડુતને ૫૦ ટકા સહાય મળવા પાત્ર છે.
સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો માટે સામાન્ય જનજાતિના ખેડૂત માટે નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે પ્રતિ ચો.મી  રૂ.710/- અને પહાડી વિસ્તાર માટે ચો.મી રૂ.816/-પ્રતિ ચો.મી અથવા ખેડુતને 50 ટકા સહાય મળવા પાત્ર છે.

Documents required for Net House Structure Sahay Yojana

I khedut Portal પર ચાલતી નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • ખેડૂતની 7/12 ની જમીનની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી SC જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી ST જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજનામાં ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતો i-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. તે માટે તમારે નીચે પગલાં અનુસરીને અરજી કરવાની રહશે.

 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in ખોલવી.
 • ikhedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-3 પર આવેલી “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર-33 નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાનું રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

Important Link

અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહતી માટે અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s Net House Structure Sahay Yojana

નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ કઈ છે?

Ans.નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ @ ikhedut.gujarat.gov.in છે.

Net House Structure Sahay Yojana માં અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ કઈ છે?

Ans. નેટહાઉસ નળાકાર સ્ટ્રક્ચર માટે સહાય યોજના માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 31/05/2023 છે.

આ પણ વાંચો,Gujjuonline

પ્રધાનમંત્રી માતૃ વંદના યોજના

આયુષ્માન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના

સોલાર રૂફટોપ યોજના

મુખ્યમંત્રી મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના

નોંધ :- આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે લખવામાં આવ્યો છે, વધુ માહિતી માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો…..

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને નળાકાર નેટહાઉસ સ્ટ્રક્ચર સહાય યોજના | Net House Structure Sahay Yojana સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.