બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 08-07-2023

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી : બેંક ઓફ બરોડા ( BOB ) હિસાર જિલ્લામાં નાણાકીય સાક્ષરતા કાઉન્સેલરની જગ્યા માટે લાયક ભારતીય ઉમેદવારો પાસેથી કરારના આધારે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહી છે . BOB ભરતી 2023ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારની 01 વર્ષની મુદત માટે નિમણૂક કરવામાં આવશે.

હરિયાણા રાજ્યમાં હિસાર જિલ્લા કેન્દ્રો માટે માત્ર 01 જગ્યા ખાલી છે. BOB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , પસંદ કરેલ ઉમેદવારને રૂ.નો માસિક પગાર મળશે . 23000 , જેમાંથી રૂ. 18000 અને રૂ. 5000 વાહનવ્યવહાર ખર્ચ તરીકે. આ જોબ પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો 64 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના અને સ્વસ્થ હોવા જોઈએ.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ તેમની યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજી તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે છેલ્લી તારીખે અથવા તે પહેલાં નીચે જણાવેલ સરનામે પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાની રહેશે.

અરજીના અન્ય કોઈ મોડને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ પરબિડીયું પર “કોન્ટ્રાક્ટ્યુઅલ બેસિસ પર નાણાકીય સાક્ષરતા કાઉન્સેલરની પોસ્ટ માટે અરજી” લખવી જોઈએ.

BOB ભરતી મુજબ2023 સત્તાવાર સૂચના, એપ્લિકેશન 08.07.2023 ના રોજ અથવા તે પહેલાં પહોંચવી જોઈએ . અધૂરી અરજી અથવા છેલ્લી તારીખ પછી પ્રાપ્ત થયેલી અરજી ટૂંકમાં નામંજૂર કરવામાં આવશે.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે પોસ્ટનું નામ અને ખાલી જગ્યા

BOB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , નાણાકીય સાક્ષરતા સલાહકારની પોસ્ટ માટે માત્ર 01 જગ્યાઓ ખાલી છે

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 08-07-2023
બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 08-07-2023

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે જરૂરી લાયકાત

ઉમેદવારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. કૃષિ, વેટરનરી સાયન્સ, સમાજશાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન અને સામાજિક કાર્યના ક્ષેત્રમાં અનુસ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવનારને પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ.

ઉમેદવારો સ્થાનિક ભાષા સાથે સારી રીતે પરિચિત હોવા જોઈએ. ઉમેદવારો પાસે શિક્ષણ અને કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે જરૂરી અનુભવ

ઉમેદવારો કોઈપણ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક / આરઆરબી / પ્રા.માં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા ભૂતપૂર્વ બેંકર (ઓફિસર કેડર) હોવા જોઈએ .

બેંક અથવા બેંકિંગ / સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતી વ્યક્તિઓ, MBFCs / Fls. અથવા ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો વ્યવસાય સંવાદદાતા / BC-સંયોજક. અથવા ભૂતપૂર્વ RSETI ડિરેક્ટર ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષનો અનુભવ / ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ સાથે ફેકલ્ટી.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે કાર્યકાળ

BOB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , પસંદ કરેલ ઉમેદવારની 01 વર્ષની મુદત માટે નિમણૂક કરવામાં આવશે . કોઈપણ પક્ષ દ્વારા યોગ્ય સૂચના આપીને કરાર સમાપ્ત કરી શકાય છે.

કાઉન્સેલરે ઓછામાં ઓછા 3 મહિનાની નોટિસ આપવાની રહેશે. બેંક તરફથી, કાઉન્સેલરને એક મહિનાનો નોટિસ પીરિયડ આપવામાં આવશે. હાલની નીતિઓ અને નિયમોના સંદર્ભમાં બેંકની સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી કરારનું નવીકરણ શક્ય છે.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે વય મર્યાદા

BOB ભરતી 2023 ની અધિકૃત સૂચના મુજબ , આ નોકરીની પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 64 વર્ષથી ઓછી અને સારી તંદુરસ્તી હોવી જોઈએ.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે સ્થાન પસંદગી

BOB ભરતી 2023 સત્તાવાર સૂચના મુજબ , ઉમેદવારો સંબંધિત રાજ્યોના નાગરિક હોવા જોઈએ, આદર્શ રીતે તે જ જિલ્લામાંથી. શોર્ટલિસ્ટ થયેલા અરજદારોના ઇન્ટરવ્યુ માટે પેનલને એસેમ્બલ કરવામાં આવી શકે છે.

(પૅનલમાં બેંકના LDM, સંબંધિત જિલ્લા માટે નાબાર્ડના DDM, SC/ST પ્રતિનિધિ અને સંબંધિત પ્રદેશના પ્રાદેશિક પ્રબંધકનો સમાવેશ થઈ શકે છે, જે નક્કી કરવા માટે ઝોન અને ઝોનલ હેડને પસંદગી માટે અંતિમ નામોની ભલામણ કરી શકે છે. ઉમેદવારને નિયુક્ત કરવા.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે પગાર

BOB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , પસંદ કરેલ ઉમેદવારને રૂ.નો માસિક પગાર મળશે . 23000 , જેમાંથી રૂ. 18000 અને રૂ. 5000વાહનવ્યવહાર ખર્ચ તરીકે. દર મહિને યોજાતી બેઠકો અથવા શિબિરોની સંખ્યા નક્કી કરશે કે પરિવહન ખર્ચની ભરપાઈ કરવામાં આવે છે કે નહીં.

જો દર મહિને દસ કરતાં ઓછા કેમ્પ યોજવામાં આવે તો ફી રૂ. 3000, અને જો દર મહિને દસથી વધુ શિબિરો યોજવામાં આવે તો, ફી રૂ. 5000. શિબિર FLC કેન્દ્રથી ઓછામાં ઓછું વાજબી અંતર હોવું જોઈએ અને HA માટે લાયક બનવા માટે LDM/RO દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી કોઈ મોટરવાળી સુવિધા ન હોવી જોઈએ.

શિબિરો અને મીટિંગો આયોજિત કરવાના હેતુથી, FLC પાસે સમગ્ર વિસ્તાર પર અધિકારક્ષેત્ર હશે, અને પર્યાપ્ત સમજૂતી વિના કોઈપણ HA દાવાને LDM, RO, અથવા આધાર શાખા દ્વારા નકારી શકાય છે. કોઈ વધારાના વળતર અથવા ખર્ચની ભરપાઈની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

BOB ભરતી 2023 ની સત્તાવાર સૂચના મુજબ , રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોએ તેમની યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજી તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે છેલ્લી તારીખે અથવા તે પહેલાં નીચે જણાવેલ સરનામે પોસ્ટ દ્વારા મોકલવાની રહેશે. અરજીના અન્ય કોઈ મોડને સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ પરબિડીયું પર “કોન્ટ્રાક્ટ્યુઅલ બેસિસ પર નાણાકીય સાક્ષરતા કાઉન્સેલરની પોસ્ટ માટે અરજી” લખવી જોઈએ.

નોંધ : અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના કાળજીપૂર્વક વાચો.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટેઅહીં ક્લીક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટઅહીં ક્લીક કરો
વધુ માહિતી માટેઅહીં ક્લીક કરો

આ પણ વાંચો,

Gujjuonline

પરીક્ષા વગર એસ કે ફાઇનાન્સમાં ભરતી

ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ અમદાવાદમાં ભરતી

ઈન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગમાં ભરતી

12 પાસ માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં ભરતી

10 પાસ માટે ડ્રાઈવરની સરકારી નોકરી

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment