ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના 2023

Are You Looking For Support Scheme for Eco Friendly Light Trap @ ikhedut.gujarat.gov.in | શું તમે ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના વિષે વિગતવાર માહિતી જાનવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિંનતી.

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના 2023 : સરકાર દ્વારા પાકના રક્ષણ માટે પણ યોજના બનાવવામાં આવી છે. આજે આપણે ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના ની વિગતવાર માહિતી આપીશું. Support Scheme for Eco Friendly Light Trap in Gujarat હેઠળ શું લાભ મળે તેની ચર્ચા કરીશું.

ભૌતિક રીતનો ઉપયોગ કરી પોતાના પાકનું રક્ષણ કરવા અનેક પધ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. જેમાં Support Scheme for Eco Friendly Light Trap in Gujarat શું છે? તેની માહિતી મેળવીશું. ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના હેઠળ શું શું લાભ મળે?, કેવી રીતે અરજી કરી શકાય? અને તેના માટે ક્યાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ તે તમામ માહિતી મેળવીશું.

Table of Support Scheme for Eco Friendly Light Trap

યોજનાનું નામ ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના
આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
યોજનાનો ઉદ્દેશ ખેડૂત કે જે ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ દ્વારા પોતાના પાકનું રક્ષણ કરવા માંગે છે,
તેમને સહાય પૂરી પાડવી
વિભાગનું નામ બાગાયતી વિભાગ
ક્યા લાભાર્થીઓને સહાય મળે? ગુજરાત રાજ્યના પાત્રતા ધરાવતા ખેડૂત મિત્રો
શું સહાય મળે?  પ્રતિ એકમ રૂ 8600 ખર્ચના મહત્તમ પ્રતિ એકમ રૂ. 1400 મળવા પાત્ર છે.
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in
અરજીની પદ્ધતિ ઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31/05/2023

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજનાનો હેતુ

ખેડૂત દ્વારા પાકનું રક્ષણ કરવા અનેક કેમિકલ દવાનો ઉપયોગ કરે છે. સરકાર દ્વારા કેમિકલ દવાનો ઉપયોગ ઘટાડવા અને પાકનું રક્ષણ થાય એ માટે આ યોજના બાનાવવામાં આવી છે. આ યોજનાનો હેતુ એ એવા ખેડૂત કેજે ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ દ્વારા પોતાના પાકનું રક્ષણ કરવા માંગે છે, તેમને સહાય પૂરી પાડવી.

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજનાની પાત્રતા અને નિયમો

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજનાની કેટલીક પાત્રતા નક્કી થયેલી છે. જે  નીચે મુજબ છે.

 • આ યોજનામાં સામાન્ય, અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિના ખેડૂતોને મળવાપાત્ર છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ખેડૂત વધુમાં વધુ 7 વખત લઈ શકશે.
 • ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ એ કૃષિ ખાતા દ્વારા વખતોવખત જાહેર કરેલ પ્રાઇઝ ડીસ્કવરીના હેતું માટે તૈયાર કરેલ પેનલમાં સમાવિષ્ટ ઉત્પાદક ના અધિકૃત વિકેતા પાસેથી ખરીદી કરવાની રહે છે.

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભો

આ યોજના હેઠળ જુદી-જુદી જ્ઞાતિઓને અલગ અલગ લાભ આપવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

અનુસુચિત જાતિના  ખેડૂતો માટે પ્રતિ એકમ રૂ 8600 ખર્ચના મહત્તમ પ્રતિ એકમ રૂ. 1400 મળવા પાત્ર છે.
અનુસુચિત જનજાતિના  ખેડૂતો માટે પ્રતિ એકમ રૂ 8600 ખર્ચના મહત્તમ પ્રતિ એકમ રૂ. 1400 મળવા પાત્ર છે.
સામાન્ય જાતિના ખેડૂતો માટે પ્રતિ એકમ રૂ 8600 ખર્ચના મહત્તમ પ્રતિ એકમ રૂ. 1200 મળવા પાત્ર છે.  નાનાં/સીમાંત/મહિલા લાભાર્થીને પ્રતિ એકમ રૂ 8600 ખર્ચના મહત્તમ પ્રતિ એકમ રૂ. 1400 મળવા પાત્ર છે.

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના માટે કયાં-ક્યાં ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ?

ikhedut Portal પર ચાલતી ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ખેડૂત લાભાર્થી પાસે ડોક્યુમેન્‍ટ હોવા જોઈએ.

 • કિસાનની 7/12 અને 8-અ ની જમીનની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.સી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • જો ખેડૂત લાભાર્થી એસ.ટી. જાતિનો હોય તો જાતિનું સર્ટિફિકેટ
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડની નકલ
 • જો ખેડૂત દિવ્યાંગ હોય તો દિવ્યાંગતા હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થી જો ટ્રાઈબલ વિસ્તારના હોય તો વન અધિકાર પત્રની નકલ (હોય તો)
 • ખેતીના 7-12 અને 8-અ જમીનમાં સંયુક્ત ખાતેદારના કિસ્સામાં અન્ય ખેડૂતના સંમતિપત્રક
 • લાભાર્થી પાસે આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલું હોય તો તેની વિગતો
 • સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો (લાગુ પડતું હોય તો)
 • દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની માહિતી (લાગુ પડતું હોય તો જ)
 • મોબાઈલ નંબર

ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

આયોજના હેઠળ લાભ લેવા માટે ખેડૂતો i-ખેડૂત પોર્ટલ પરથી Online Arji કરવાની રહેશે. તે માટે તમારે નીચે પગલાં અનુસરીને અરજી કરવાની રહશે.

 • પ્રથમ Google ખોલીને “ikhedut” ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
 • જ્યાં આઈખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ @ ikhedut.gujarat.gov.in ખોલવી.
 • ikhedut Website ખોલ્યા બાદ “યોજના” પર ક્લિક કરવું.
 • યોજના પર ક્લિક કર્યા બાદ નંબર-3 પર આવેલી “બાગાયતી ની યોજનાઓ” ખોલવું.
 • “Bagayati ni yojana” ખોલ્યા બાદ જ્યાં ક્રમ નંબર- ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ યોજનામાં “અરજી કરો” તેના પર Click કરીને આગળનું પેજ ખોલવાની રહેશે.
 • જો તમે રજીસ્ટર અરજદાર ખેડૂત છો? જેમાં જો તમે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો હા અને નથી કર્યું તો ના કરવાનું રહેશે.
 • ખેડૂતે રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો આધારકાર્ડ નંબર અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ Captcha Image નાખીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • લાભાર્થીએ i-khedut પર રજીસ્ટ્રેશન કરેલ નથી તો ‘ના’ સિલેકટ કરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 • ખેડૂતે સંપૂર્ણ માહિતી ભર્યા બાદ અરજી સેવ કરો એના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સંપૂર્ણ ચોક્ક્સાઈપૂર્વક વિગતો તપાસી અરજી કન્‍ફર્મ કરવાની રહેશે. એક વાર અરજી કન્‍ફર્મ થયા બાદ Application Number માં કોઈ સુધારો કે વધારો થશે નહિં તેની નોંધ લેવી.
 • ખેડૂત લાભાર્થીએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ પોતાની અરજીના આધારે પ્રિ‍ન્‍ટ મેળવી શકશે.

Important Link

સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ઇકો ફ્રેન્ડલી લાઇટ ટ્રેપ માટે સહાય યોજના 2023 સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.