બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો

Are You Looking for Add Mobile Number to Bank Account @ sbi.co.inશું તમે બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો કરવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર કેવી રીતે ઉમેરવો ની પુરી જાણકારી બતાવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિંનતી

બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો : મોબાઈલ નંબરને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવાથી આપણે બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઘણી સેવાઓનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. સાથે જ, અમે અમારા બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલા મોબાઈલ નંબર પર બેંક ખાતા સંબંધિત માહિતી મેળવી શકીએ છીએ.

જો તમારો મોબાઈલ નંબર બેંક ખાતા સાથે લિંક નથી, તો આ લેખમાં અમે તમને જણાવીશું કે તમે મોબાઈલ નંબરને કઈ રીતે લિંક કરી શકો છો. તમારું બેંક ખાતું. બેંકો આજે ખાતા ખોલતી વખતે ગ્રાહકોને તેમના ફોન નંબર આપવા જરૂરી છે. જો તમારી પાસે એ જ બેંકમાં વર્ષોથી બેંક ખાતું હોય, તો પણ તેઓ આગ્રહ કરે છે કે તમે તમારો ફોન નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક કરો.

બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો

જો આપણો મોબાઈલ નંબર બેંક ખાતા સાથે લિંક ન હોય, તો અમે બેંક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઘણી ઓનલાઈન સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકતા નથી. જેના માટે જો તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક થયેલો હોય તો અમારો મોબાઈલ નંબર અમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવો જરૂરી છે ત્યાં કોઈ કડી નથી.

તેથી તમારે તમારા વિસ્તારની નજીકની બેંક શાખામાં જવું પડશે જેમાં તમારું બેંક ખાતું છે અને તમારા બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવું પડશે, ત્યારબાદ તમારો મોબાઈલ નંબર 24 કલાકની અંદર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક થઈ જશે. બેંક. લિંક (Bank account link in mobile number) થઇ ગયું, પૂર્ણ થઇ ગયું.

Table of Add mobile number to bank account

પોસ્ટનું નામ બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો
સત્તાવાર વેબસાઇટ @ sbi.co.in
લાભ બેંક ખાતાની માહિતી SMS દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે
અરજી ફી
અપડેટ કરો 2023

Bank Account Link Mobile Number

મિત્રોના બેંક ખાતા સાથે મોબાઈલ નંબર લિંક કરવાથી અમને બેંક ખાતામાં થયેલા વ્યવહારો અને અન્ય બેંકની માહિતી લિંક કરેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS દ્વારા મળે છે, જેથી અમને બેલેન્સ અને સ્ટેટમેન્ટ માટે બેંકની મુલાકાત ન લેવી પડે. ખાતું.

પરંતુ કેટલીકવાર ઉતાવળ અથવા ભૂલને કારણે બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર નહીં પણ બે એડ્રેસ હોય છે. જેના કારણે પાછળથી ઘણી તકલીફ પડે છે. પરંતુ તમારો મોબાઈલ નંબર બેંક ખાતા સાથે લિંક કરો. આ કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે.

જેમાં તમારે તમારી બેંકની શાખામાં જવું પડશે અને મોબાઇલ નંબરને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવા માટે એપ્લિકેશન ફોર્મ લેવું પડશે, જેમાં તમે જે નંબરને એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવા માંગો છો તે હોવો જોઈએ. ફોર્મ ભરીને બેંકમાં જમા કરાવો ત્યાર બાદ તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા ખાતા સાથે અપડેટ થઈ જાય છે.

બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર ઉમેરવા માટેની અરજી કેવી રીતે કરવી?

બેંક ખાતા સાથે મોબાઈલ નંબર અને આધાર કાર્ડ બંને લિંક કરાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે બેંક તમારા બેંક ખાતાની તમામ માહિતી તમારા લિંક કરેલ મોબાઈલ નંબર પર મોકલી રહી છે, જેનાથી તમે કોઈપણ સમયે તમારી ખેતીની માહિતી ચકાસી શકો છો.

આ માટે તમારે હવે બેંકની મુલાકાત લેવાની જરૂર નહીં પડે. પરંતુ જો તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક ન હોય તો પણ તેથી તમારે અહીંથી તમારી બેંક શાખામાં જવું પડશે. બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો

Link mobile number with bank account અરજી પત્ર તે પછી તમારે મોબાઇલ નંબર અપડેટ માટેનો વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે અને તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરીને ફોર્મ સબમિટ કરવું પડશે, 12 થી 24 કલાક પછી તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા બેંક ખાતામાં ઉમેરવામાં આવશે.

All Bank Mobile Number Update

  • તમારું બેંક ખાતું કોઈપણ બેંકમાં હોવું જોઈએ. જો તમારો મોબાઈલ નંબર તેમાં લિંક નથી, તો તમે તમારી બેંકમાં જઈને તમારા મોબાઈલ નંબરને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરી શકો છો અને મોબાઈલ નંબરને તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવા માટે તમારે કોઈપણ પ્રકારની ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.
  • તમારી બેંક એકાઉન્ટ એપ્લિકેશનમાં મોબાઇલ નંબર રજીસ્ટર કરવા માટે તમારે તમારી બેંક શાખાની મુલાકાત લેવાની જરૂર છે. આ પછી, આ એપ્લિકેશન ફોર્મમાં તમારો મોબાઇલ નંબર અને બેંક એકાઉન્ટ નંબર ભરો અને તેને બેંકમાં સબમિટ કરો, ત્યારબાદ બેંક દ્વારા તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવામાં આવે છે.
  • બેંક મોબાઇલ નંબર લિંક એપ્લિકેશન:- મિત્રો, આ લેખમાં, તમારા મોબાઇલ નંબરને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવા વિશેની તમામ પ્રકારની માહિતીને વિગતવાર સમજાવવામાં આવી છે, બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો જેથી કરીને તમે સરળતાથી તમારા બેંક ખાતામાં મોબાઇલ નંબરને લિંક કરી શકો છો અને બદલી શકો છો, જો તમારી પાસે આ લેખમાં આપવામાં આવેલ છે. બેંક ખાતા સાથે મોબાઇલ નંબર લિંક કરવા વિશેની માહિતી ગમ્યું, તો આ પોસ્ટ તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરો.

How to link mobile number with bank account

મિત્રો, જો તમારો મોબાઈલ નંબર બેંક ખાતા સાથે લિંક નથી, તો મોબાઈલ નંબરને બેંક ખાતા સાથે લિંક કરવાની ઘણી રીતો છે, જેમાં તમે ડેબિટ કાર્ડ, એટીએમ કાર્ડની મદદથી તમારા ખાતામાં મોબાઈલ નંબર ઉમેરી શકો છો. બેંક, મોબાઇલ બેંકિંગ અથવા નેટ બેંકિંગમાં. ઉમેરી અને બદલી શકાય છે.

એટીએમ મશીનમાંથી બેંક એકાઉન્ટને મોબાઈલ નંબર સાથે લિંક કરવા માટે, તમારે એટીએમ મશીન પર જવું પડશે, અહીં તમારે તમારું એટીએમ દાખલ કરવું પડશે અને અપડેટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે, ત્યારબાદ તમારે આગલા ફોર્મમાં તમારો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરવો પડશે. અને સબમિટ કરો. થોડા સમય પછી તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક ખાતા સાથે લિંક થઈ જશે.

Update Bank Account Mobile Number Online

મિત્રો, જો તમે તમારા મોબાઇલ ફોનમાં નેટ બેન્કિંગ અથવા મોબાઇલ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરો છો, તો પછી તમે ફક્ત તમારા મોબાઇલથી જ તમારા બેંક એકાઉન્ટને મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરી શકો છો. આ માટે તમારે તમારા મોબાઈલ ફોન પર નેટ બેન્કિંગમાં લોગ ઈન કરવું પડશે. આ પછી તમને મોબાઈલ નંબર અપડેટનો વિકલ્પ દેખાશે.

તમારે આ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે, ત્યારપછી તમારા મોબાઈલ નંબર પર OTP આવશે. તમારે આ OTP અથવા પાસવર્ડ દ્વારા વેરિફિકેશન કરવું પડશે, તે પછી તમારે તમારા બેંક ખાતામાં તમારો મોબાઈલ નંબર નાખવો પડશે અને રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ સબમિટ કરવું પડશે, થોડા સમય પછી તમારું બેંક એકાઉન્ટ મોબાઈલ નંબર સાથે લિંક થઈ જશે.

બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર કેવી રીતે બદલવો ?

બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો જો તમારા બેંક ખાતા સાથે જોડાયેલ મોબાઈલ નંબર કોઈપણ કારણોસર બંધ થઈ ગયો હોય, તો તમે તમારા બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર બદલવા માટે અરજી કરી શકો છો, આ માટે તમારે તમારી નજીકની બેંકમાં જવું પડશે જ્યાં તમારું બેંક ખાતું છે,

ત્યારબાદ તમારે બેંકમાં નોંધણી કરાવવી પડશે બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર બદલવા માટે અધિકારી પાસેથી અરજી ફોર્મ લેવાનું રહેશે. આ પછી તમને આ ફોર્મમાં ઘણા વિકલ્પો મળશે, જેમાંથી તમારે બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવાના વિકલ્પની સામે ટિક કરવાનું રહેશે અને એકવાર તમારે તેને ફોર્મમાં લખવાનું રહેશે,

ત્યારબાદ તમારે તમારું મોબાઈલ નંબર અને ફોર્મ ભરવામાં આવશે. તમારે તેને બેંક અધિકારી પાસે જમા કરાવવાનું રહેશે, થોડા કલાકો પછી તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક ખાતામાં અપડેટ થઈ જશે.

SBI Bank Account Link in Mobile Number

જો તમારું બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં છે, તો તમારા બેંક ખાતામાં મોબાઈલ નંબર ઉમેરવા માટે

Step : 1 તમારે સૌથી પહેલા બેંકની શાખામાં જવું પડશે.

Step : 2 ત્યારબાદ તમારે બેંક અધિકારીને પૂછવું પડશે કે મોબાઈલ નંબર કેવી રીતે ઉમેરવો. સ્ટેટ બેંક.

Step : 3 અરજીપત્રક લો અને ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી માહિતી સાચી રીતે ભરવાની રહેશે.

Step : 4 જેમાં તમારે મોબાઈલ નંબર અપડેટ માટેનો વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે અને ફોર્મમાં તમારો મોબાઈલ નંબર યોગ્ય રીતે ભરવો પડશે.

Step : 5 આ પછી, તમારે એપ્લિકેશન ફોર્મ બેંક અધિકારીને સબમિટ કરવું પડશે, ફોર્મ સબમિટ કર્યાના 24 કલાકની અંદર, તમારો મોબાઇલ નંબર તમારા બેંક ખાતામાં આવી જશે. સાથે લિંક કરવામાં આવશે.

Bank Mobile Number Link App

મિત્રો, જો તમારું બેંક એકાઉન્ટ તમારા મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક નથી, તો તમારે તમારા મોબાઇલ નંબરને એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવા માટે બેંકમાં જવું પડશે.બેંક મી મોબાઇલ નંબર લિંક એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરવાનું રહેશે, ત્યારબાદ તમારો મોબાઈલ નંબર બેંક ખાતા સાથે લિંક થઈ જશે.

બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો તમે બેંક મોબાઇલ નંબર લિંક એપ્લિકેશન તમે તેને તમારી નજીકની બેંક શાખામાં જઈને મેળવી શકો છો, તમારે ફોર્મમાં તમારો મોબાઈલ નંબર અને બેંક એકાઉન્ટ નંબર ભરીને બેંક કર્મચારીને સબમિટ કરવાનો રહેશે, ત્યારબાદ તમારો મોબાઈલ નંબર તમારા બેંક ખાતામાં ઉમેરવામાં આવશે.

Important Link

સત્તાવાર વેબસાઈટ  અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

નોંધ :- આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે લખવામાં આવ્યો છે, વધુ માહિતી માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો…..

આ પણ વાંચો,Gujjuonline

એરટેલ પેમેન્ટ બેંક પર્સનલ લોન

ફક્ત 5 મિનિટમાં Aadhar Card થી લોન મેળવો

બેંક ઓફ બરોડા પર્સનલ લોન

BOB E-મુદ્રા મુદ્રા લોન યોજના

SBI મુદ્રા લોન યોજના

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.