ઓટીજી કેબલ શું છે?

OTG કેબલ શું છે? શું તમે જાણો છો કે ઓટીજી કેબલ શું છે? અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? શા માટે તેનો બધે ઉલ્લેખ કરવામાં …

Read More

થોમસ આલ્વા એડિસન

થોમસ આલ્વા એડિસન ઓડીઓ રેકોર્ડિંગ શક્ય બને તો થોમસ એડિસને ફોનોગ્રાફની શોધ કરી. આજે રેકોર્ડ કરેલ સંગીત સાંભળવાના ઉત્સાહીઓની કોઈ કમી નથી. તમે જાણો છો …

Read More

3D પ્રિન્ટર શું છે.

3D પ્રિન્ટર શું છે. 3D પ્રિંટર એ કમ્પ્યુટર-સહાયિત મેન્યુફેક્ચરિંગ (સીએએમ) ડિવાઇસ છે જે ત્રિ-પરિમાણીય ઓબ્જેક્ટ બનાવે છે. પરંપરાગત પ્રિંટરની જેમ, તે કમ્પ્યુટરથી ઇનપુટના આધારે ડિજિટલ …

Read More

ઝેરોક્ષ મશીન શું છે?

ઝેરોક્ષ મશીન શું છે? શું તમે જાણો છો કે આ ઝેરોક્સ મશીન શું છે? મને ખાતરી છે કે તમે કોઈક સમયે અથવા બીજા સમયે ઝેરોક્સ મશીનનો …

Read More

સર્વર એટલે શું?

સર્વર એટલે શું? અમને જણાવો કે સર્વર શું છે અને તે અમને ઇન્ટરનેટથી કનેક્ટ કરવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે. સર્વર એ એક મશીન છે …

Read More