GPSC કોચિંગ સહાય યોજના। GPSC Coaching Sahay Yojana 2023

Are You Looking GPSC Coaching Sahay Yojana । શું તમે GPSC કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં ગુજરાત GPSC કોચિંગ સહાય યોજના 2023 વિષે ટૂંકમાં માહિતી જણાવવામાં આવી છે તો અંત સુધી વાંચવા વિનંતી.

GPSC કોચિંગ સહાય યોજના : તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અનુસૂચિત જનજાતિના સ્નાતકોના વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ સહાય (ડાયરેક્ટ બેનિફિશ્યરી ટ્રાન્સફર) તરીકે અને ગુજરાતની ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી, ગાંધીનગર (D-SEG) દ્વારા સૂચિબદ્ધ એજન્સી દ્વારા સંચાલિત કેન્દ્રમાં કોચિંગ મેળવી રહ્યા છે.

આ યોજના દ્વારા એક વિદ્યાર્થી દીઠ DBT 20,0 00/- અથવા વાસ્તવિક કોચિંગ ફી બેમાંથી જે ઓછી હોય તેનો સીધો લાભ મળશે. આ યોજનામાં રસ ધરાવતા અને પાત્ર વિદ્યાર્થીઓએ આગામી તા. 17મી ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં D-SAG પોર્ટલ @ dsagsahay.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

GPSC કોચિંગ સહાય યોજના વિષે તિકમાં માહિતી

આ કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ, વિષય નિષ્ણાત અને અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા કોચિંગ આપવા, ઓડિયો/વિઝ્યુઅલ સિસ્ટમ દ્વારા વિવિધ વિષયોની વ્યાપક સમજ, કોચિંગ સામગ્રી, નિયમિત માસિક પરીક્ષાઓ અને મોક ટેસ્ટનું આયોજન કરવા માટે આદિજાતિ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં કોચિંગ કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવશે.

જે વિદ્યાર્થીઓ બિનઅનામત વર્ગ હેઠળ આવતા હોય અને તે ભણવામાં તેજસ્વી બાળકો હોય અને આર્થિક રીતે નબળા બાળકો હોય અને તે જે બાળકો વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વધુ અને સારા શિક્ષણ માટે ગુજરાત દ્વારા ધોરણ ૧૧ અને ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના હેતુથી ગુજરાત સરકાર દ્વારા GPSC કોચિંગ સહાય યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

Table of GPSC Coaching Sahay Yojana

યોજનાનું નામ GPSC કોચિંગ સહાય યોજના ( GPSC Coaching Sahay Yojana )
લાભાર્થી (વિદ્યાર્થીઓ) જે વિદ્યાર્થીઓને ધોરણ 10 માં 70% કે તેનાથી વધુ આવેલા હોય અને તે વિદ્યાર્થી ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ માં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરવામાં રુચિ ધરાવતા હોય
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ @ dsagsahay.gujarat.gov.in
હેલ્પલાઇન નંબર 07923258688, 07923258684
રાજ્ય ગુજરાત
ટ્યૂશન સહાય યોજના લોન્ચ ડેટ (Launche Date) વર્ષ 2018-19

GPSC કોચિંગ સહાય યોજના

કોચિંગનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછો ચારથી છ મહિના અને અઠવાડિયામાં પાંચ (5) દિવસ દિવસમાં બેથી ત્રણ કલાકનો હોવો જોઈએ.

વિદ્યાર્થીએ કોચિંગ દરમિયાન 80% બાયોમેટ્રિક હાજરી દર્શાવવાની રહેશે, પરંતુ કુદરતી આફતો અથવા રોગચાળા જેવા અસાધારણ સંજોગોમાં, શિક્ષણ વિભાગની સમયાંતરે સૂચનાઓ અનુસાર ઑનલાઇન શિક્ષણની મંજૂરી આપવામાં આવશે.

Who can apply for GPSC Coaching Sahay Yojana?

 • આદિજાતિ અભ્યાસમાંથી જેઓ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે નિર્ધારિત લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
 • આદિવાસી વિદ્યાર્થી જે જીલ્લામાં યીંગ મેળવવા માંગે છે તે જીલ્લાના લક્ષ્યાંક મુજબ સ્નાતક કક્ષાના મેરીટ આધારે વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવામાં આવશે.
 • અરજદારોએ મૂળ, GPSC વર્ગ-1, વર્ગ-2 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને SPIPA પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી કરેલ હોવી જોઈએ.
 • જો આદિવાસી અરજદાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વધુ હોય, તો અનુસૂચિત આદિજાતિ વિસ્તાર અને અનામત વિસ્તાર માટે વિદ્યાર્થી લક્ષ્યાંક હાલની વસ્તી ગણતરીના આધારે ડી-સેગ ઓફિસના આયોજન હેઠળ ઉપલબ્ધ ગ્રાન્ટ મર્યાદાના આધારે ફાળવવામાં આવશે. જેમાંથી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી સ્નાતક ટકાવારીના આધારે અથવા તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે નિયત લાયકાતના મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે.

GPSC કોચિંગ સહાય યોજના આવક મર્યાદા

 • વિદ્યાર્થીના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ.5.00 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.

Norms for GPSC Coaching Sahay Yojana

 • વિદ્યાર્થીએ ડી-સેગ દ્વારા સૂચિબદ્ધ એજન્સીમાં કોચિંગ મેળવવા માટે પ્રવેશના આધારો સબમિટ કરવાના રહેશે
 • વિદ્યાર્થી દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી ફીની ઍક્સેસ
 • વિદ્યાર્થીનું 90% બાયોમેટ્રિક્સ હાજરી પ્રમાણપત્ર
 • વિદ્યાર્થીએ આદિવાસી જાતિનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું હતું.
 • વિદ્યાર્થીના પરિવારની વાર્ષિક આવકનું માન્ય પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.

GPSC કોચિંગ સહાય યોજના માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

ઓનલાઈન અરજી દરમિયાન અરજદાર દ્વારા અપલોડ કરવાના દસ્તાવેજોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

 • વિદ્યાર્થીનો ફોટો અપલોડ કરો
 • આધાર કાર્ડની પીડીએફ અપલોડ કરો
 • વિકલાંગતા પ્રમાણપત્રની પીડીએફ અપલોડ કરો
 • બેંક પાસબુક પીડીએફ અપલોડ કરો
 • માર્કશીટની PD અપલોડ કરો (સ્થાનિક/ અનુસ્નાતક)
 • આવકના નિવેદનની PDF અપલોડ કરી
 • જાતિ પ્રમાણપત્રની પીડીએફ અપલોડ કરો

How to Apply for GPSC Coaching Sahay Yojana?

કોચિંગ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ફોર્મ ભરવા માટે નીચેની વિગતોને અનુસરો

 • સૌ પ્રથમ વિદ્યાર્થીએ એડમિશન માટે ડેવલપમેન્ટ સપોર્ટ એજન્સી ઓફ ગુજરાત (D-SEG) ના ઓનલાઈન પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવી પડશે અથવા અહીં ક્લિક કરો.
 • અરજીપત્રકમાં દર્શાવેલ સંપૂર્ણ વિગતો ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે અને તમામ સહાયક દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો ઓનલાઈન પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • “સબમિટ કરો” સૂચવે છે કે અરજી સબમિટ કરવામાં આવી છે જ્યારે અરજદારના મોબાઇલ પર SMS દ્વારા નોંધણી નંબર જનરેટ થાય છે.
 • આદિજાતિ જિલ્લાઓની 14 સ્પોન્સરશિપ અને આદિજાતિ જિલ્લા સિવાયના જિલ્લાઓની અરજીઓ કચેરી દ્વારા મંજૂર અથવા નામંજૂર કરવામાં આવશે.
 • ફોર્મ ભરવાની વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો.

Important Link

સત્તાવાર જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

નોંધ :- આ લેખ ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે લખવામાં આવ્યો છે, વધુ માહિતી માટે તમે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો…..

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને GPSC Coaching Sahay Yojana । GPSC કોચિંગ સહાય યોજના સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujjuonline.in ની મુલાકાત લેવા બગલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.