Tar Fencing Yojana

Are You Looking for Tar Fencing Yojana @ ikhedut.gujarat.gov.in। શું તમે તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ લેવા માંગો છો? તો તમારા માટે અહીં આ પોસ્ટમાં ખેતર આજુબાજુ કાંટાળી તારની વાડ બનાવવા સહાયની પુરી જાણકારી બતાવવામાં આવી છે.

Tar Fencing Yojana : 2005 થી, રાજ્ય વહીવટીતંત્ર દ્વારા શરૂ કરાયેલ કાર્યક્રમમાં તેની સફળતા અને ખેડૂતોને ટેકો આપવાની સંભાવના વધારવા માટે અસંખ્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. અંતિમ ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોના વધુ પ્રમાણમાં આ પહેલનો લાભ લેવા સક્ષમ બનાવવાનો છે.

Tar Fencing Yojana : રાજ્ય સરકાર 2005 થી આ કાર્યક્રમનો અમલ કરી રહી છે, જો કે, તેની અસરકારકતા અને ખેડૂતોને લાભ કરાવવાની ક્ષમતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અનેકવિધ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોની વધતી જતી સંખ્યાને આ યોજનાનો લાભ લેવા દેવાનો છે.

તાર ફેન્સીંગ યોજના વિષે ટૂંકમાં માહિતી

ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગે સ્થાનિક ખેડૂતોના પાક પર વન્ય પ્રાણીઓ અને ઢોરની નકારાત્મક અસરને અટકાવવા માટે તાર ફેન્સીંગ યોજના રજૂ કરી છે. 08/12/2020 થી, આ ઠરાવ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.

ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક વધારવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. ગુજરાત સરકાર આ લક્ષ્યને હાંસલ કરવામાં સક્રિયપણે મદદ કરી રહી છે. તે માટે, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ‘સત કરણ ખેડૂત કલ્યાણ’ નામના કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

જે રાજ્યના 33 જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલા 80 વિસ્તારોમાં યોજાયો હતો. ગાંધીનગરમાં, કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગે ખેડૂતોના વિકાસ અને કૃષિ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક પ્રયાસ શરૂ કર્યો. ગુજરાતમાં ટાર ફેન્સીંગ ઓફર કરતી યોજનાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

Table of Tar Fencing Yojana Gujarat

યોજનાનું નામ તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023
લાભાર્થી ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતો
રાજ્ય ગુજરાત
સહાય રૂ.૧૦૦ પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ અથવા થનાર ખર્ચના ૫૦% બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે
અરજીનો પ્રકાર ઓનલાઈન
અધિકૃત વેબસાઈટ ikhedut.gujarat.gov.in

Tar Fencing Yojana

જંગલના વન્ય પ્રાણી અને પશુઓ દ્વારા ખેડૂતોના ઊભા પાકને નુકશાન થતું અટકાવવા ખેતરની ફરતે લોખંડની કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના ગુજરાત સરકારના કૃષિ, ખેડુત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ઠરાવ બહાર પાડી અમલમાં મુકવામાં આવી છે.

આમ તો આ યોજના વર્ષ ૨૦૦૫ થી અમલમાં છે ૫રંતુ રાજય સરકાર દ્વારા ખેડુતોના હિતમાં યોજનાને વઘુ અસરકારક અને ઉ૫યોગી બનાવવા તેમજ વઘુમાં વઘુ ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે તે માટે તેમાં અવાર-નવાર સુઘારાઓ કરવામાં આવેલ છે. ટારમાંથી બનેલી ફેન્સીંગ પૂરી પાડવા માટેની ગુજરાત યોજના પણ આમાં સમાવિષ્ટ છે.

તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો ઉદેશ્ય

ખેડૂતોના પાકને જંગલી ડુક્કર અને હરણ સામે સુરક્ષિત રાખવા માટે સરકારશ્રીએ એક નવી પહેલ કરી છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આ પ્રાણીઓના કારણે ઉભા પાકને થતા નુકસાનને ટાળવાનો છે. વર્ષ 2022 સુધીમાં ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે, ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એક લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે.

વધુમાં, ગુજરાત સરકાર આ ઉદ્દેશ્યને ટેકો આપવા માટે ખંતપૂર્વક કામ કરી રહી છે. હકીકતમાં, તાજેતરમાં, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ ‘સત કરણ ખેડૂત કલ્યાણ’ નામની યોજનાનો પ્રારંભ કર્યો હતો, જે રાજ્યના 33 જિલ્લાઓમાં 80 સ્થળોએ યોજાઈ હતી.

ખેડૂતો અને કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગાંધીનગરમાં કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા આ પહેલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Benefits of Tar Fencing Yojana

આ યોજના બે અલગ-અલગ ચૂકવણીઓમાં સહાયનું વિતરણ કરશે. પ્રારંભિક તબક્કો પૂર્ણ થયા પછી, થાંભલાઓની સ્થાપનાની ચકાસણી બાદ ખેડૂતોને 50% સહાય (ક્યાં તો રૂ. 100 પ્રતિ મીટર અથવા કુલ ખર્ચના અડધા, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે) પ્રાપ્ત થશે.

પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી, ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડને બીજા તબક્કા માટે 50% સહાય ચૂકવણી પ્રાપ્ત થશે. ચુકવણીની ગણતરી કાં તો રૂ. 100 પ્રતિ રનિંગ મીટર અથવા કુલ ખર્ચના 50%, બેમાંથી જે પણ ઓછી હોય તેના પર કરવામાં આવશે. તૃતીય-પક્ષ GPS નિરીક્ષણ અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા પછી અને સ્થાનની પુષ્ટિ થઈ જાય પછી જ ચુકવણી કરવામાં આવશે.

આ ખેતરની ફરતે ફેન્સીંગ બનાવવાની યોજના શું છે?

આપણે અહી ટોટલ બે ઠરાવો થયેલ છે તેમાથી લેટેસ્ટ ઠરાવ મુજબ યોજના વિશે કહીશું.

 • આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોએ પોતાની જમીનોનું ક્લસ્ટર બનાવી અરજી કરવાની રહેશે. તમામ સમજોના ખેડૂતોએ ઓછામાં ઓછી 5 હેક્ટર જમીનનું ક્લસ્ટર બનાવી અરજી કરવાની રહશે.( જે પહેલા 15 થી 20 હેક્ટર હતી. )
 • પોતાના ખેતરની ચારેબાજુના ખેડૂતો ભેગા થઈ તેમાં એક ગ્રૂપ લીડર નિમવાનો રહેશે.
 • જે ક્લસ્ટર થાય તે પ્રમાણે લાભાર્થી જુથની અરજીઓ કરવાની છે. અરજી મુજબ રનિંગ મીટર દિઢ 200/- રૂપિયા અથવા થનાર ખર્ચના 50 % જે બંનેમાથી ઓછું હશે તે મુજબ સહાય મંજૂર થશે.
 • i-khedut portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.જીલ્લાવાર લક્ષ્યાંકની ફાળવણી માટે રાજ્ય સરકારની મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. તેમાં વધુ અરજીઓ આવે તો ઓનલાઇન ડ્રો પધ્ધતિથી મંજૂરી આપવાની રહેશે.
 •  તે ડ્રોમાં પણ પસંદગી ન પામે તો તે અરજી પછીના વર્ષમાં કેરી ફોરવોર્ડ કરવામાં આવશે. જેથી લાભાર્થીએ ફરી અરજી કરવાની ન રહે.
 • અરજીને મંજૂરી આપતા પહેલા થર્ડ પાર્ટી દ્વ્રારાહકીકતમાં તાર ફેન્સીંગ થયેલ છે કે કેમ? તેની ચકાસણી કરવાની રહેશે. કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયું છે કે નહીં તેપણ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન દ્વારા ચકાસણી થશે.
 • તેના મારફત રિપોર્ટ બનશે અને તે મુજબ ચુકવણી કરવાની રહેશે. તેની ચકાસણી સમયે gps લોકેશન ટેગિંગ કરવાનું રહેશે.
 • નક્કી કરાયેલ ગુણવત્તા કે ડીઝાંઇન મુજબ કામગીરી થયેલ નહીં હોય તો, અથવા ઓછા માલ સામાન વાળી કામગીરી કરશે તો, કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાનો લાભ મળી શકશે નહીં.
 • ખેડૂતોએ કાંટાળી તારની વાડ બનાવ્યા પછી તેની નિભાવણીનો ખર્ચ જાતેજ કરવાનો રહેશે.
 • આ કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાનો લાભ ખેડૂતોને જે તે સર્વે નંબરમાં એકવાર જ મળશે. અને અગાઉ યોજનાનો લાભ મળી ગયેલ હોય તો ફરીવાર મળવાપાત્ર થશે નહીં.
 • આ યોજનાનો અમલ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં કરવાનો રહેશે.

Advantages of Tar Fencing Yojana

કાર્યક્રમ દ્વારા બે હપ્તામાં સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કાના નિષ્કર્ષ પર, ખેડૂતો 50% સબસિડી (રૂ. 100 પ્રતિ મીટર સુધી અથવા કુલ ખર્ચના 50%, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે) મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

જો કે તેઓએ જરૂરી થાંભલા સ્થાપિત કર્યા હોય અને ચકાસણી પસાર કરી હોય. પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા પછી, ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ બીજા તબક્કા માટે 50% સહાય ચુકવણી માટે હકદાર રહેશે. ચુકવણી રૂ.ની વચ્ચેના નીચા મૂલ્ય પર આધારિત રહેશે.

100 પ્રતિ રનિંગ મીટર અને કુલ ખર્ચના 50%. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ચુકવણી ફક્ત તૃતીય-પક્ષ GPS નિરીક્ષણ અહેવાલ અને સ્થાન ચકાસણીની પ્રાપ્તિ પછી જ આપવામાં આવશે.

તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

ખેડૂત અથવા ખેડૂત જૂથ વિશેની માહિતી સાથેની એપ્લિકેશનની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. ખેડૂત અથવા ખેડૂત જૂથ સંબંધિત માહિતી હાલમાં તેમની અરજી સાથે સમીક્ષા હેઠળ છે.

 • બેંકમાં નાણાકીય ખાતા સંબંધિત માહિતી.
 • વર્ગ 7/12 અને વર્ગ 8A ની વિગતો સાથે તમારા આધાર કાર્ડની એક નકલ જરૂરી છે. આવશ્યકતાઓ: વર્ગ 7/12 વિગતો, વર્ગ 8A વિગતો અને તમારા આધાર કાર્ડની નકલ.
 • યુવા નેતાને ચૂકવણીનું નિવેદન
 • ખેડુતો એક જૂથ તરીકે મળીને કાર્ય કરવા સહમતિ પર પહોંચ્યા છે.
 • બનેહઘારીની નોંધ દર્શાવે છે કે જુથના ખેડૂતો અગાઉથી તારની ફેન્સીંગ યોજનાનો ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.

કાંટાળી તારની સરકાર તરફથી મળતી સહાય

આટલી ફાળવણીમાં સરકારની માહિતી મુજબ 2015 સુધીમાં માત્ર 30 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવેલી અને તેમાં 13160 ખેડૂતોએ આ યોજનાનો લાભ લીધેલો. જ્યારે આ યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી ત્યારે 2017 સુધીમાં માત્ર આ યોજના માટે 250 કરોડ રૂપિયા ફાળવેલા હતા.

ગુજરાત સરકાર ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ વારંવાર લાવતી રહી છે. આ કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજના ની વાત કરીએ તો આ યોજના તારીખ: 20/05/2005 થી અમલમાં છે. આ યોજનાને વધુ અસરકારક અને ઉપયોગી બનાવવા માટે તેમાં સુધારા વધારા કરી ક્લસ્ટર આધારીત યોજનાનો ઠરાવ કરેલ છે.

આ યોજનાનો પ્રારંભ આપણાં ગુજરાત રાજ્યના નર્મદા વિકાસ રાજ્યમંત્રી યોગેશ પટેલ સાહેબ છે,તેમના દ્વારા વડોદરામાં વરણામાંના ત્રિમંદિર ખાતેના એક કાર્યક્રમમાં ખુલ્લી મુકવામાં આવી હતી. ત્યારે આ યોજનામાં ટોટલ 250 કરોડની ફાળવણી કરેલ હતી.

તાર ફેન્સીંગ યોજના મળવાપાત્ર લાભ મળવાપાત્ર સહાય

 • આ યોજના હેઠળ ચુકવવાપાત્ર સહાય બે તબકકામાં ચુકવવામાં આવશે.
 • પ્રથમ તબકકામાં ખેડૂતો દ્વારા થાંભલા ઉભા કર્યાની ચકાસણી કર્યા બાદ (રૂ.૧૦૦ પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ અથવા થનાર ખર્ચના  ૫૦% બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે ) ૫૦% સહાયની ચુકવણી કરવામાં આવશે.
 • બીજા તબકકાની ચુકવવાપાત્ર ૫૦% સહાય (રૂ.૧૦૦ પ્રતિ રનીંગ મીટર દીઠ અથવા થનાર ખર્ચના  ૫૦% બે માંથી જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે ) સંપુર્ણ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ. દ્વારા નિમાયેલ થર્ડ પાર્ટીનો જી.પી.એસ. લોકેશન સહિતનો ઇન્સ્પેકશન રિપોર્ટ મળ્યા બાદ ચુકવવામાં આવશે.

Specification for Tar Fencing Yojana

 • ખૂંટોની સ્થાપના માટે ખોદકામનું માપ નીચે મુજબ છે: લંબાઈમાં 0.40 મીટર, પહોળાઈ 0.40 મીટર અને ઊંડાઈ 0.40 મીટર.
 • ઉપયોગ માટે મંજૂર કરાયેલા સિમેન્ટ કોંક્રીટના થાંભલાઓના પરિમાણો લંબાઈમાં 2.40 મીટર અને પહોળાઈ અને ઊંચાઈ 0.10 મીટર છે. આ થાંભલાઓમાં ઓછામાં ઓછા ચાર સેર અને લઘુત્તમ વ્યાસ 3.50 mm હોય છે.
 • બે થાંભલાઓ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 3 મીટરનું અંતર જાળવવું આવશ્યક છે.
 • સહાયક થાંભલા બંને બાજુએ 15 મીટરના અંતરાલ પર સ્થિત હોવા જોઈએ, અને તેમના પરિમાણો મૂળ થાંભલા સાથે મેળ ખાતા હોવા જોઈએ.
 • થાંભલાનો પાયો બાંધવા માટે, 1:5:10 ના ગુણોત્તરમાં સિમેન્ટ, રેતી અને કાળો કાચો માલ ધરાવતા મિશ્રણનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.
 • 0.08 મીમીના વત્તા-માઈનસ ગુણોત્તર સાથે, કાંટાવાળા વાયરને લાઇન વાયર અને પોઈન્ટ વાયર બંને માટે લઘુત્તમ 2.50 મીમી વ્યાસની જરૂર છે. કાંટાળો તાર ISS ચિહ્નિત ડબલ વાયર, ગેલ્વેનાઈઝ્ડ અને GI સાથે કોટેડ હોવો જોઈએ.

તાર ફેન્સીંગ યોજના ઓનલાઇન અરજી કઈ રીતે કરવી?

કાંટાળી વાડ યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમારે i khedut પોર્ટલથી online application એપ્લિકેશન કરવાની છે.

પગલું ૧ :  i khedut પોર્ટલથી ઓપન કરો
પગલું ૨ : તેની સાઈટ ખુલશે તેમા “યોજના” લખેલુ છે તેમા ટીક કરો.
પગલું ૩ : એક મેનુ ખુલશે તેમા “close” લખેલુ છે તેના પર ટીક કરો.
પગલું ૪ : તેમા બધી યોજના ખુલશે જેમા તમારે “ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશલ લિ” વાળા ખાનામા “વિગતો માટે અહી ક્લિક કરો” તેના પર ટીક કરો.
પગલું ૫ : જેમા નીચે ૬ નમ્બરના ખાનામા “અરજી કરો” લખેલુ છે તેના પર ટીક કરો.
પગલું ૬ : પેજ ખુલશે તેમા “નવી અરજી કરવા ક્લિક કરો” લખેલુ છે તેના પર ટીક કરો.
પગલું  ૭ : ગુજરાતી એક ફોર્મ ખુલશે તેમા તમારી બધી માગેલી વિગત લખો.
પગલું  ૮ : લખાઇ ગયા પછી ફોર્મમા નીચે “અરજી સેવ કરો” લખેલુ છે તેના પર ટીક કરો.
પગલું  9 : જે પેજ ખુલશે તેમા તમારો અરજી ક્રમાંક લખેલો હશે તેને નોટમા લખી લેવો.
પગલું  10 :જો મોબાઇલથી કામ કરતા હોય તો તેનો સ્ક્રિનશોટ પાડી લેવો.

Important Link

સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને Tar Fencing Yojana સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી,સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

!! Gujjuonline.in ની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર !!

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.