જાણો ટૂથપેસ્ટની નીચે આવેલી ચાર રંગની પટ્ટીઓ વિશે, જાણીને ચોંકી ઉઠશો

જાણો ટૂથપેસ્ટની નીચે આવેલી ચાર રંગની પટ્ટીઓ વિશે, જાણીને ચોંકી ઉઠશો

પટ્ટાઓ પાછળ ટૂથપેસ્ટ રંગના રહસ્યો છુપાયેલા છે. શું તમે જાણો છો આ લાલ, લીલો, વાદળી અને કાળો પટ્ટાવાળા રંગનો અર્થ? દાંત સાફ કરવા માટે ટૂથપેસ્ટ …

Read More

Har Ghar Tiranga Abhiyan

તમારા ઘર પર લગાવો તિરંગા । હર ઘર તિરંગા અભિયાન @HarGhartiranga.com

હર ઘર તિરંગા અભિયાન પ્રમાણપત્ર માટે HarGhartiranga.com પર નોંધણી કરી ડાઉનલોડ કરો – જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ, આ વર્ષનો 75મો “સ્વતંત્ર દિવસ” આવી રહ્યો …

Read More

Download Birth Death Certificate Online

ઓનલાઇન જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર મેળવો @ eolakh.gujarat.gov.in

ગુજરાત જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો | જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ગુજરાત | ગુજરાતમાં જન્મ/મરણ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન મેળવો eolakh.gujarat.gov.in ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ …

Read More