અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 16-05-2023

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છે કારણ કે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કુલ 1156 જગ્યાઓ પર વર્ષની સૌથી મોટી ભરતી આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનંતી છે કે આ લેખ ને અંત સુધી જરૂર વાંચજો તથા જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર છે તેવા દરેક વ્યક્તિ સુધી આ લેખને શેયર કરજો.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી

સંસ્થાનું નામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સિવિલ હોસ્પિટલ
પોસ્ટનું નામ અલગ અલગ
નોકરીનું સ્થળ અમદાવાદ, ગુજરાત
નોટિફિકેશનની તારીખ 15 એપ્રિલ 2023
ફોર્મ ભરવાની શરુવાતની તારીખ 15 એપ્રિલ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 16 મે 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક https://ikdrc-its.org/

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી મહત્વની તારીખ

મિત્રો આ ભરતી ની નોટિફિકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ઘ્વારા 15 એપ્રિલ 2023 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવી હતી. અને આ ભરતીના ફોર્મ ભરવાની શરૂવાત ની તારીખ 15 એપ્રિલ 2023 છે જયારે ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 16 મે 2023 છે.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી પોસ્ટનું નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ દ્વારા કઈ કઈ પોસ્ટ માટે કેટલી જગ્યા ખાલી છે તેની માહિતી તમે નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ કુલ ખાલી જગ્યા
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ 1
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર 2
ઓફિસ સુપેરિટેન્ડેન્ટ 5
સિનિયર ક્લાર્ક 9
જુનિયર ક્લાર્ક 69
પર્સનલ સેક્રેટરી 1
હેડ ક્લાર્ક 3
ચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસર 1
એકાઉન્ટન્ટ 11
સ્ટોર ઓફિસર 1
સ્ટોર કીપર 5
નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ 3
ડેપ્યુટી નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ 4
આસિસ્ટન્ટ નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ 28
સિનિયર ફાર્માસીસ્ટ 3
જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ 22
સ્ટાફ નર્સ 650
લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન 31
લેબોરેટોરી આસિસ્ટન્ટ 93
કિડની ટેક્નિશિયન 50
આસિસ્ટન્ટ H.D ટેક્નિશિયન 60
એક્સ-રે ટેક્નિશિયન 5
આસિસ્ટન્ટ એક્સ-રે ટેક્નિશિયન 25
આસિસ્ટન્ટ E.C.G ટેક્નિશિયન 4
ઓપેરશન થિયેટર આસિસ્ટન્ટ 32
સ્ટેટિસ્ટિશ્યિન 4
ફોટોગ્રાફર 3
આસિસ્ટન્ટ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર 6
હેલ્થ એજ્યુકેટર 18
ડાયિટીશિયન 5
સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર 2
કુલ 1156

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ભરતી લાયકાત

મિત્રો, તમામ પોસ્ટ માટે શેક્ષણિક તથા અન્ય લાયકાત અલગ અલગ છે જે તમે નીચે આપેલી જાહેરાતમાં જોઈ શકો છો.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી પગારધોરણ

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ ઉમેદવારને માસિક કેટલા રૂપિયા પગારધોરણ ચુકવવામાં આવશે તેની માહિતી નીચે આપેલ ટેબલમાં જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ પગારધોરણ
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400 સુધી
એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400 સુધી
ઓફિસ સુપેરિટેન્ડેન્ટ રૂપિયા 39,900 થી 1,26,600 સુધી
સિનિયર ક્લાર્ક રૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી
જુનિયર ક્લાર્ક રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
પર્સનલ સેક્રેટરી રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
હેડ ક્લાર્ક રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
ચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસર રૂપિયા 56,100 થી 1,77,500 સુધી
એકાઉન્ટન્ટ રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
સ્ટોર ઓફિસર રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400 સુધી
સ્ટોર કીપર રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ રૂપિયા 53,100 થી 1,67,800 સુધી
ડેપ્યુટી નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ રૂપિયા 44,900 થી 1,42,400 સુધી
આસિસ્ટન્ટ નર્સિંગ સુપેરિટેન્ડેન્ટ રૂપિયા 39,900 થી 1,26,600 સુધી
સિનિયર ફાર્માસીસ્ટ રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
જુનિયર ફાર્માસીસ્ટ રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
સ્ટાફ નર્સ રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
લેબોરેટોરી આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
કિડની ટેક્નિશિયન રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
આસિસ્ટન્ટ H.D ટેક્નિશિયન રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
એક્સ-રે ટેક્નિશિયન રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
આસિસ્ટન્ટ એક્સ-રે ટેક્નિશિયન રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
આસિસ્ટન્ટ E.C.G ટેક્નિશિયન રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
ઓપેરશન થિયેટર આસિસ્ટન્ટ રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
સ્ટેટિસ્ટિશ્યિન રૂપિયા 29,200 થી 92,300 સુધી
ફોટોગ્રાફર રૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી
આસિસ્ટન્ટ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર રૂપિયા 19,900 થી 63,200 સુધી
હેલ્થ એજ્યુકેટર રૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી
ડાયિટીશિયન રૂપિયા 35,400 થી 1,12,400 સુધી
સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટર રૂપિયા 25,500 થી 81,100 સુધી

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારની પસંદગી ઓનલાઇન અરજી કર્યા બાદ નિયત તારીખે પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ લીધા બાદ કરવામાં આવશે. કઈ તારીખે પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે તેની માહિતી જાહેરાતમાં આપવામાં આવી નથી. ટેસ્ટ ની તારીખ જાણવા માટે તમારે સંસ્થાની ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ વિજિત કરતા રહેવું.

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાંભરતી અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

જો તમે અરજી કરવા માંગો છો તો તમારે નીચે મુજબના પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.

 • આધારકાર્ડ
 • કોમ્પ્યુટર કોર્સ સર્ટિફિકેટ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • અનુભવનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • ડિગ્રી
 • ફોટો
 • સહી
 • તથા અન્ય

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌ પ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ કિડની ડિસીઝ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ikdrc-its.org/ પર જઈ Career સેકશન માં જાવ તથા રજીસ્ટ્રેશન કરી લો.
 • હવે તમે જે પોસ્ટ પર અરજી કરવા માંગો છો તે પોસ્ટ પાસે આપેલ Apply Now ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મ માં તમારી દરેક ડિટેઇલ ભરો તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો.
 • હવે ફી પેમેન્ટ કરી દો.
 • હવે ઓનલાઇન ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • એટલે તમારું ફોર્મ સફળતા પૂર્વક ભરાઈ જશે.

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

Important Link

નોકરીની જાહેરાત માટે અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જવા માટે અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

6 thoughts on “અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોટી જગ્યા પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 16-05-2023”

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!